Αλλαγή στο τιμόνι της γαλάζιας νεολαίας στο Ρέθυμνο

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, η αρμόδια για τις Εκλογές Ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε και εξέτασε τις υποβληθείσες για τα ανωτέρω όργανα υποψηφιότητες.
Με το πέρας του ελέγχου των υποψηφιοτήτων και των υπογραφόντων μελών, στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι έχει υποβληθεί μια υποψηφιότητα, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προέβη στην ανακήρυξη των μοναδικών υποψηφίων ως νέων Προέδρων των Νομαρχιακών Επιτροπών.
Στις παραπάνω περιπτώσεις εμπίπτει και η γαλάζια νεολαία στο Ρέθυμνο, το τιμόνι της οποίας, διαδεχόμενος τον Στρατή Ψυχαράκη, αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Ρεθύμνου Θάνος Σκαλούμπακας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.