Λασίθι:Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο Γ.Ν Λασιθίου και στο Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» σε
συνέχεια της 78064/18-05-2023(ΑΔΑ ΡΩΡΤΗ-Ψ92) απόφασης του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, κ. Σκυλακάκη με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ένταξη
πρόσθετων έργων στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας για το Γ.Ν Λασιθίου και το Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» συνολικού προϋπολογισμού 1.700.632,29€. Η ένταξη ανά
υγειονομική μονάδα περιλαμβάνει:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου
Οργανική .Μονάδα Έδρας(Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου)
Μελέτη-επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων παροχής ζεστού-κρύου νερού
παλαιού κτιρίου και δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού των fancoil του νέου
κτιρίου του Γ.Ν Αγίου Νικολάου.
Κτιριακές βελτιώσεις των ΤΕΠ του Γ.Ν Αγίου Νικολάου
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
Δημιουργία πρόσβασης ΤΕΠ
Ανακαίνιση χειρουργικής κλινικής
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
Αναβάθμιση ΤΕΠ
Αποκατάσταση ζημιών από φυσική καταστροφή και ελαιοχρωματισμούς κτιρίου
Ανακαίνιση έξι wc επισκεπτών και χώρων αποδυτηρίων διοικητηρίου
Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης
Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Αναβάθμιση ΤΕΠ

Τα σχόλια είναι κλειστά.