Η Περιφέρεια Κρήτης για τις λαϊκές αγορές

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει από τον νόμο 4497/2017 την εποπτεία για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην εδαφική της αρμοδιότητα.

Βασική αρχή της πολιτικής της, είναι η ενίσχυση και η εξέλιξη των λαϊκών αγορών, ως αδιαμεσολάβητου τρόπου διάθεσης προϊόντων προς όφελος μικροπαραγωγών, αυτοαπασχολουμένων μικροεμπόρων και καταναλωτών.

Η Περιφέρεια Κρήτης συντάσσεται με τις θέσεις των συλλογικών φορέων των Παραγωγών και Εμπόρων Λαϊκών Αγορών που βελτιώνουν και προάγουν τον θεσμό των Λαικών Αγορών. Εκφράζει την αντίθεσή της με την αλλοίωση και εμπορευματοποίηση του θεσμού.

Η Περιφέρεια Κρήτης :

1) Αναγνωρίζει και υποστηρίζει το λαϊκό χαρακτήρα του θεσμού, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέσα στην οικονομική κρίση του 1929. Δηλαδή σε παρόμοιες συνθήκες όπως η τρέχουσα της πανδημίας και η προηγηθείσα της οικονομικής κρίσης που πλήττουν ιδίως τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

2) Υποστηρίζει τη διατήρηση του εποπτικού ρόλου της κατά τόπο Περιφέρειας στη λειτουργία του θεσμού. Τούτο διότι, ως κατά τεκμήριο, ισχυρότερος συντονιστικός φορέας παρέχει τα εχέγγυα εποπτείας της νομιμότητας και της λειτουργικότητας των λαϊκών αγορών.

3) Εμμένει στη συμμετοχή των παραγωγών και των εμπόρων μόνο στις λαϊκές αγορές και αντιτάσσεται στη διεύρυνση της συμμετοχής σε εταιρικά σχήματα και εμπόρους αγροτικών προϊόντων. Τούτο διότι, νοθεύεται ο λαϊκός και αδιαμεσολάβητος χαρακτήρας του θεσμού που είναι και λόγος ύπαρξης του.

4) Δηλώνει την αντίθεση της στην προκήρυξη των θέσεων των λαϊκών αγορών από τους Δήμους , διότι αυτό καταργεί την ελεύθερη πρόσβαση των παραγωγών στις λαϊκές.

5) Κρίνει αδόκιμη την καθιέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-καταναλωτή. Αυτό δυσχεραίνει πρακτικά την καθημερινότητα των παραγωγών με δεδομένη την ελλειπή ηλεκτρονική εκπαίδευσή τους και την ανάλωση χρόνου προετοιμασίας τις κρίσιμες πρωινές ώρες που αφιερώνονται στην προπαρασκευή των προϊόντων τους.

6) Η αδειοδότηση των παραγωγών θα πρέπει να δίνεται με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια που κάθε Δήμος ορίζει, χωρίς προκήρυξη . Η προϋποθέσεις λειτουργίας, δηλαδή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πρέπει για λόγους ισότητας να είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για την αδειοδότηση των υπόλοιπων επαγγελματιών στην χώρα.

7) Προτείνουμε την ίδρυση εννιαμελούς εποπτικού φορέα για τις λαϊκές αγορές, στον οποίο θα προεδρεύει ο εκάστοτε αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης με συμμετοχή των αντιδημάρχων, των παραγωγών και των εμπόρων. Ο ίδιος φορέας να χειρίζεται και τα οικονομικά θέματα που αφορούν το θεσμό.

Τα παραπάνω επτά (7) σημεία απεστάλησαν ως πολιτικές θέσεις από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη στον Υπουργό Ανάπτυξης ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση.

Η Περιφέρεια Κρήτης εκ προοιμίου εκφράζει την απερίφραστη αντίθεσή της στην απαλοιφή των ευνοϊκών διατάξεων του ισχύοντος νόμου. Διαφωνεί με τις εισηγήσεις που αλλοιώνουν πολιτικά τον λαϊκό χαρακτήρα του θεσμού.

Η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να βελτιώνει την λειτουργικότητα του θεσμού, να απλοποιεί τις διαδικασίες. Να συνδράμει στην διαφάνεια και στην ουσιαστική εμπέδωση των πολιτικών εκείνων που με εποπτεία και υποστήριξη θα ενισχύουν τις λαϊκές αγορές προς όφελος των πιο αδύναμων συμπολιτών μας.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμπαρίσταται στα αιτήματα των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων και συνηγορεί σε πολιτικό επίπεδο στην δικαίωσή τους, αρμοδίως.

Ηράκλειο, 01 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Ηρακλείου

ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΚΟΥΛΑΣ
Δικηγόρος και Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης

Τα σχόλια είναι κλειστά.