Στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ο Γιάννης Κουράκης

Σημαντικά θέματα συζητούνται στις Βρυξέλλες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών από την Τετάρτη 15/2 έως την Παρασκευή 17/2 στις Επιτροπές :
α) ECON για την Οικονομική Πολιτική
β) COTER για την Πολιτική εδαφικής συνοχής και τον Προϋπολογισμό της ΕΕ, και
γ) SEDEC για την Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Έρευνα και τον Πολιτισμό.

Θέματα που θα συζητηθούν στις Επιτροπές είναι :
• Το μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. και η συμμαχία συνοχής.
• Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας του δημοσίου τομέα στην Ε.Ε..
• Συμπράξεις για την Περιφερειακή Καινοτομία (PRI) .
• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κλιματική αλλαγή.
• Παρουσίαση του προγράμματος «Erasmus Maris».
• Παρουσίαση του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου.

Στις συνεδριάσεις συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης ως τακτικό μέλος της Ε.Ε.τ.Π.

Τα σχόλια είναι κλειστά.