ACCOR : 2019- Iσχυρά αποτελέσματα και επιτυχημένος μετασχηματισμός

Αύξηση Κύκλου Εργασιών 16% στα €4.049 εκατ. (+3,8% οργανική ανάπτυξη / LFL)
Αύξηση EBITDA 14.8% στα €825 εκατ. (+5.9% οργανική αύξηση LFL)
Οι Επαναλαμβανόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε €434 εκατ.
Καθαρά Κέρδη Ομίλου €464 εκατ.
327 ξενοδοχεία και 45.108 δωμάτια προστέθηκαν

Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών €600 εκατ. το 2020 και €400 εκατ. το 2021

O Sébastien Bazin, Πρόεδρος και CEO της Accor σχολίασε:

“Ο Όμιλος κατέγραψε επιδόσεις ρεκόρ και για την οικονομική χρήση 2019. Αυτό είναι ιδιαίτε-ρα σημαντικό, υπό το πρίσμα ενός δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος και βασίζεται στον επιτυχημένο επιχειρησιακό μετασχηματισμό και την παράλληλη αναπτυξιακή μας πορεία.
Σήμερα, οι δραστηριότητες της Accor είναι περισσότερο πολύπλευρες από κάθε άλλη φορά και ο Όμιλος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο asset-light group. Συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας, παραμένοντας προσηλωμένοι στον σχεδιασμό μας και στη δημιουργία υπε-ραξίας για τους μετόχους. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Κίνα, η σκέψη μας είναι δίπλα στον κινεζικό λαό, τα στελέχη μας, τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας στη χώρα. Κα-θώς διαχειριζόμαστε δυναμικά την κατάσταση στην περιοχή, η προσοχή μας είναι στραμμένη στα θεμελιώδη μεγέθη, τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του επιχειρηματικού μας μοντέλου: η αριστεία των 300.000 στελεχών μας, τα ισχυρά brands μας, τα ιδιαίτερα αποτε-λεσματικά εργαλεία διανομής και τα προγράμματα ανταμοιβής μας, η εδραιωμένη ηγετική μας θέση σε ελκυστικές επιχειρηματικά αγορές και η ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική μας θέση. Αξιο-ποιώντας τα ανωτέρω, είμαστε σίγουροι για τη δυνατότητά μας να πετύχουμε τους αναπτυξια-κούς μας στόχους και να ενισχύσουμε τις βιώσιμες αποδόσεις για τους μετόχους μας”.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019 επιβεβαιώνουν τη δύναμη του asset-light μο-ντέλου μας. Η εταιρεία πέτυχε τους στόχους της παρά το αβέβαιο περιβάλλον. Έχοντας προ-σθέσει αριθμό ρεκόρ 45.108 δωματίων (327 ξενοδοχεία) σε οργανική βάση κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συμπεριλαμβανομένων 12.954 δωματίων (65 ξενοδοχεία) στον πολυτελή κλάδο, η Αccor στις 31 Δεκεμβρίου 2019, είχε ένα portfolio 739.537 δωματίων (5.036 ξενοδοχεία) και 208.000 δωμάτια (1.206 ξενοδοχεία) στο pipeline, εκ των οποίων το 76% σε ανερχόμενες αγορές.

Ισχυρή ανάπτυξη ενοποιημένου κύκλου εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε €4.049 εκατ. σημειώνοντας οργανική αύξηση (Like-for-like) κατά 3,8% και αυξημένος κατά 16% σε σχέση με τη χρήση 2018.
Eκατ. € 2018 (1) 2019 Μεταβολή
(δημοσιευμένα μεγέθη) Μεταβολή
(LFL)(2)
HotelServices 2.644 2.894 +9,5% +4,6%
Hotel Assets 751 1.077 +43,4% +2,9%
New Businesses 149 159 +7,2% +3,8%
Holding & Intercos (54) (81) N/A N/A
TOTAL 3.490 4.049 +16,0% +3,8%

Ο κύκλος εργασιών της περιόδου αντικατοπτρίζει τους ακόλουθους παράγοντες:

· Οι μεταβολές στην ενοποίηση (εξαγορές και πωλήσεις) είχαν θετική επίδραση ύ-ψους €380 εκατ. (+10,9%), κυρίως λόγω της συνεισφοράς των brands Mantra and Mövenpick.
· Οι συναλλαγματικές διαφορές είχαν θετική επίδραση €48 εκατ. (+1,4%), κυρίως λόγω του δολαρίου ΗΠΑ (€50 εκατ.).

Για το σύνολο της οικονομικής πληροφόρησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς επίσης και στην πλήρη αγγλική έκδοση του δελτίου Τύπου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ACCOR
H Αccor αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους παγκοσμίως. Έχοντας στόχο την ολιστική φιλοξενία (augmented hospitality), προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε περισσότερες από 5.000 ξενοδοχειακές μο-νάδες σε 110 προορισμούς. Με πάνω από 50 χρόνια εξειδίκευσης στον κλάδο της φιλοξενίας, ο Όμιλος παρουσιάζει ένα εκτεταμένο portfolio με 39 ξενοδοχειακά brands που καλύπτουν ένα εύρος από οικονομικές μέχρι πολυτελείς επιλογές και υποστηρίζονται από ένα από καλύτερα προγράμματα ανταμοιβής στον κόσμο. Το ΑLL, Accor Live Limit-less, αποτελεί ένα lifestyle πρόγραμμα ανταμοιβής, το οποίο ενσωματώνει προνόμια, υπηρεσίες και εμπειρίες που δίνουν αξία στην καθημερινότητα, συνθέτοντας έναν εντελώς νέο και εμπνευσμένο τρόπο να ζει κανείς χωρίς πε-ριορισμούς. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αειφορίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Accor παρουσιάζει έντονη εταιρι-κή κοινωνική δράση, προσφέροντας στον πλανήτη και την κοινωνία μέσω του προγράμματος “Planet 21 – Acting Here” καθώς και του επενδυτικού κεφαλαίου “Accor Solidarity”, το οποίο βοηθά στην επαγγελματική αποκατάσταση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της εκπαίδευσης. Η Accor SA είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris (κωδικός ISIN: FR0000120404) και στην αγορά OTC (Ticker: ACRFY) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσό-τερες πληροφορίες επισκεφθείτε το accor.com ή ακολουθήστε μας σε Twitter και Facebook.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ACCOR ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τρία από τα κορυφαία brands της Accor βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα σε στρατηγικές τοποθεσίες, προσφέροντας ένα εύρος εμπειριών φιλοξενίας, από οικονομικές έως πολυτελείς. Τα Sofitel Athen
s Airport και Novotel Athenes Hotel παρέχουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, ενώ το κοσμοπολίτικο brand ibis Styles συναντάται σε Αθήνα και Κρήτη. Το Athens Capital Hotel – MGallery Collection, η τελευταία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2020. Η επένδυ-ση στην ανακαίνιση του ιστορικού αυτού κτηρίου πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε. Ο Όμιλος έχει επίσης προχωρήσει σε συνεργασία με την AEGEAN Airlines, την κορυφαία αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταμοιβής ALL, Accor Live Limitless.

Τα σχόλια είναι κλειστά.