ΑΕΙ – 20 εκατομμύρια ευρώ και 400 νέες θέσεις καθηγητών

Η έκτακτη επιχορήγηση κάθε Ιδρύματος αφορά κατά το 50% την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά το υπόλοιπο 50% την περαιτέρω υποστήριξη των Ιδρυμάτων ως προς την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους για την κάλυψη δαπανών ασφάλειας και προστασίας και ειδικότερα για την εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, εκπόνησης σχεδίων ασφαλείας κλπ
Έκτακτη επιχορήγηση 20 εκατομμυρίων ευρώ και 400 νέες θέσεις μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού θα δώσει το υπουργείο Παιδείας στα ΑΕΙ της χώρας.

Η έκτακτη επιχορήγηση κάθε Ιδρύματος αφορά κατά το 50% την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά το υπόλοιπο 50% την περαιτέρω υποστήριξη των Ιδρυμάτων ως προς την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους για την κάλυψη δαπανών ασφάλειας και προστασίας και ειδικότερα για την εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, εκπόνησης σχεδίων ασφαλείας κλπ.

Πάντως, να θυμίσουμε ότι η έκτακτη αυτή χρηματοδότηση, όπως και η τακτική, δίνεται πλέον στη βάση των αντικειμενικών κριτηρίων δηλαδή τον αριθμό των φοιτητών, τον αριθμό των τμημάτων, τη γεωγραφική διασπορά του Ιδρύματος, κ.α.

Ως προς τις 400 νέες θέσεις, προβλέπεται ότι:

– το 65% των 400 θέσεων, δηλαδή 260 θέσεις, να κατανεμηθούν αναλογικά με τις αφυπηρετήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

– το υπόλοιπο 35% των 400 θέσεων, δηλαδή 140 θέσεις, να κατανεμηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, όπως είχαν εφαρμοστεί και το προηγούμενο έτος.

Έκτακτη χρηματοδότηση ανά ΑΕΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2.106.866,00 €
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2.709.394,00 €
3 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 687.754,00 €
4 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 406.310,00 €
5 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 394.418,00 €
6 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 424.148,00 €
7 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 447.932,00 €
8 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 354.778,00 €
9 Πανεπιστήμιο Πατρών 1.581.636,00 €
10 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 971.180,00 €

11 Πανεπιστήμιο Κρήτης 721.448,00 €

12 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 761.088,00 €
13 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1.468.662,00 €
14 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1.157.488,00 €

15 Πολυτεχνείο Κρήτης 261.624,00 €

16 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 422.166,00 €
17 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 160.542,00 €
18 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 725.412,00 €
19 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 763.070,00 €
20 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας 1.165.416,00 €

21 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 537.122,00 €

22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 1.434.968,00 €
23 ΑΣΠΑΙΤΕ 156.578,00 €
24 ΑΣΚΤ 180.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000,00 €
Κατανομή των 400 θέσεων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ το έτος 2022:

α/α Ίδρυμα Κατανομή μελών ΔΕΠ
1 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 3
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 62
3 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 11
4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 20
5 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 13
6 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 61
7 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 17
8 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2

9 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 10

10 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10
11 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8
12 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9
13 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 32
14 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 9
15 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16
16 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17

17 Πανεπιστήμιο Κρήτης 12

18 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 6
19 Πανεπιστήμιο Πατρών 44
20 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11
21 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 6
22 Πάντειο Πανεπιστήμιο 9

23 Πολυτεχνείο Κρήτης 5

24 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 5
25 ΑΣΠΑΙΤΕ 2
Σύνολο 400

Τα σχόλια είναι κλειστά.