“Αγκάθι” η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων και στον Δήμο Αποκόρωνα

“Αγκάθι” η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων και στον Δήμο Αποκόρωνα

Έκκληση απευθύνει ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, για τον περιορισμό των ογκωδών, μπαζών και λοιπών απορριμμάτων που ανεξέλεγκτα και απρόκλητα.

“Αγκάθι” η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων και στον Δήμο Αποκόρωνα

Η δημοτική αρχή στα πλαίσια του σχεδιασμού της, για την πρόληψη – μείωση αποβλήτων και γενικότερα, έχει πάρει μια σειρά μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων, με την αύξηση του στόλου των οχημάτων, πρόσληψη προσωπικού, αγορά κάδων, ανάθεση έργου σε ιδιώτη εργολάβο κ.α., με τα μέσα που διαθέτει.

“Αγκάθι” η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων και στον Δήμο Αποκόρωνα

Οι δημότες παρακαλούνται να τοποθετούν τα σκουπίδια εντός των κάδων ( πράσινους, μπλε, κίτρινους) και να μην εγκαταλείπουν ογκώδη αντικείμενα και κλαδέματα στους δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

“Αγκάθι” η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων και στον Δήμο Αποκόρωνα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28253- 40321,336 (ώρες γραφείου), προκειμένου να ρυθμίζεται η  απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων καθώς και να δίνονται περαιτέρω οδηγίες διευκόλυνσης του έργου της αποκομιδής.

Σε περίπτωση που τα απορρίμματα ( ογκώδη) βρίσκονται σε ιδιωτική έκταση, καλείται ο ιδιοκτήτης να τα απομακρύνει και σε μη συμμόρφωσή του, συλλέγονται από τον δήμο και απαιτείται ανάλογη αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου μια υποχρεώνει αυτόν να καταβάλει υπέρ του δήμου και το προβλεπόμενο ειδικό τέλος αποκομιδής.ertnews.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.