ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ:Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας για το θαλάσσιο περιβάλλον

Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας
στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας
«Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ διοργανώνει συνάντηση στρογγυλής τραπέζης για τα προβλήματα και τις απειλές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023, στις 10.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου.
Η συνάντηση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 «Παρατηρητήριο Θάλασσας» και συγκεκριμένα της Ενέργειας 4.1 «Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης Τοπικών Φορέων», του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», του Τοπικού Προγράμματος CLLD / Leader της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.
Κύριος στόχος του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.
Μια από τις δράσεις του σχεδίου είναι η σύσταση ενός «Παρατηρητηρίου Θάλασσας»: ενός (άτυπου) δικτύου ερευνητικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλιευτικών συλλόγων και άλλων τοπικών φορέων για την ανάπτυξη του διαλόγου για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών απειλών. Ο σκοπός του παρατηρητηρίου είναι διττός: αφενός μεν η ιεράρχηση των κινδύνων και των απειλών που καταγράφονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία, αφετέρου δε η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Επιδίωξη της Δράσης είναι η συνεχής προσθήκη – ενημέρωση με έγκυρα δεδομένα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδήσεις και δράσεις του παρατηρητηρίου, ώστε να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης φορέων, θεσμών της πολιτείας, υπηρεσιών του κράτους και της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:
10:30 – 10:45 Υποδοχή Προσκεκλημένων
10:45 – 11:00 Καλωσόρισμα συμμετεχόντων και σύντομη παρουσίαση του διαπεριφερειακού προγράμματος «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» από τον διευθυντή του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Δημήτρη Παττακό
11:00 – 11:20 “Κλιματική αλλαγή, αλιεία και αλιευτικά αποθέματα”, εισηγητής: Δρ. Γεώργιος Τσερπές, Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ
11:20 – 11:40 “Επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην μικρή παράκτια αλιεία”, εισηγήτρια Δρ. Παναγιώτα (Νότα) Περιστεράκη, ειδική επιστήμονας ΕΛΚΕΘΕ
11:40 – 12:00 “Θαλάσσια απορρίμματα και ρύπανση από πλαστικό”, εισηγητής: Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς, Πρόεδρος Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
12:00 – 12:20 “Μεταβολές των ακτογραμμών και περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές πιέσεις και απειλές”, εισηγητής: Γεώργιος Αλεξανδράκης, Ερευνητής Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας- ΙΤΕ
12:20 – 12:45 Διάλειμμα
12:45 – 13:00 Σύνοψη Συμπερασμάτων
13:00 – 14:00 Συζήτηση – Τοποθετήσεις

15:00 – 17:00 Γεύσεις από λεοντόψαρο. Ο chef Μιχάλης Χάσικος θα ετοιμάσει νόστιμα πιάτα από λεοντόψαρο στο εστιατόριό του “HASIKA” (οδός Αγίας Βαρβάρας 11-13, Ρέθυμνο)

Τα σχόλια είναι κλειστά.