Αναδρομικά: «Βόμβα» με 17.000 ευρώ για τριετίες – Απόφαση του Ειρηνοδικείου

Δικαστική απόφαση «βόμβα», κρίνει αντισυνταγματικό τα γενικευμένο «πάγωμα» και την, επί της ουσίας, συλλήβδην και χωρίς προϋποθέσεις κατάργηση των επιδομάτων προϋπηρεσίας (π.χ. οι λεγόμενες τριετίες) στον ιδιωτικό τομέα από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και μετά, σε εφαρμογή του 2ου Μνημονίου.

Ο υπάλληλος που προσέφυγε κατά της ρύθμισης αυτής δικαιώθηκε πανηγυρικά και θα λάβει αναδρομικά 17.018,41 ευρώ, εκ των οποίων τα 7.000 ευρώ πρέπει να του δοθούν άμεσα, πριν δηλαδή από την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.

Η απόφαση «βόμβα», η οποία ανοίγει τον δρόμο για την υποβολή προσφυγών από μισθωτούς, εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου στις 6 Φεβρουαρίου φέτος. Αφορά την αγωγή που άσκησε εργαζόμενος τον ΟΤΕ κατά της απόφασης που έλαβε π επιχείρηση, εφαρμόζοντας την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) της κυβέρνησης Παπαδήμου. Βάσει της ΠΥΣ, η αναπροσαρμογή των επιδομάτων ωρίμανσης «πάγωσε» σας 14 Φεβρουαρίου του 2012 για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Αναστολή

Με τη συγκεκριμένη ΠΥΣ ανεστάλη η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού στον ΟΤΕ, όπως και σε όλες τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να σταματήσουν από το 2013 η χορήγηση των μισθολογικών βαθμίδων και η αναπροσαρμογή του προβλεπόμενου χρονοεπιδόματος, βάσει των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ) και του Ενιαίου Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η σχετική διάταξη του ΠΥΣ, βάσει της οποίας «παγώνουν» συνολικά όλα τα επιδόματα προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα από ας 14 Φεβρουαρίου 2012 και μετά, κρίνεται ότι είναι αντισυνταγματική, μεταξύ άλλων, για τους εξής λόγους:

Δεν αποδεικνύονται λόγοι γενικού συμφέροντος για την εφαρμογή της εν λόγω ΠΥΣ, γενικευμένα, σε όλες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων τον ιδιωτικού τομέα.

Δεν δικαιολογούνται «τυφλές» κρατικές παρεμβάσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας γενικά και χωρίς την εξέταση καθεμιάς περίπτωσης ξεχωριστά (για παράδειγμα, από το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης «βόμβα» συμπεραίνεται ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται το ίδιο μια εύρωστη επιχείρηση με μια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα).

Όταν τα δικαστήρια επιλαμβάνονται ιδιωτικών διαφορών, πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας.

Στην προκειμένη περίπτωση, στον ΟΤΕ, πριν από την εφαρμογή της ΠΥΣ ήδη είχαν συμφωνεί μεσοσταθμικές μειώσεις 23% στις αποδοχές του προσωπικού, ενώ ο οργανισμός ήταν μια εύρωστη επιχείρηση, με υψηλά κερδοφόρους ισολογισμούς.

«Απαγορεύεται» από το Σύνταγμα, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Ειρηνοδικείου, «η ρύθμιση από τον νομοθέτη κατ’ αποκλειστικό τρόπο όρων εργασίας και ζητημάτων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και συνακόλουθα η αφαίρεσή τούς από την ύλη της συλλογικής αυτονομίας, που αποτελεί περιεχόμενο της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Είναι επιτρεπτοί μόνο όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου και γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος». Στην προκειμένη, με βάση την κρίση του δικαστηρίου «η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται». Η ρύθμιση της εν λόγω ΠΥΣ , κατά το δικαστήριο, «εισάγει καταρχήν περιορισμό των προστατευόμενων από το Σύνταγμα εργασιακών δικαιωμάτων».

Τα σχόλια είναι κλειστά.