Ανοικτό έως τις 5 το απόγευμα το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Ασφαλιστικών Μεσολαβητών.

Ανοικτό έως τις 5 το απόγευμα το Επιμελητήριο Ηρακλείου . Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσει σήμερα Τρίτη 15/1, την Πέμπτη 17/1 και την Παρασκευή …..

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσει σήμερα Τρίτη 15/1, την Πέμπτη 17/1 και την Παρασκευή 18/1 το Τμήμα Μητρώου/Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Ασφαλιστικών Μεσολαβητών.

Η συναλλαγή στο Τμήμα θα διαρκέσει έως τις 17:00, μόνο για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, λόγω της καταληκτική ημερομηνίας (18-01-2019) που έχει ορισθεί για την εφαρμογή του Ν. 4583/2018 – ΦΕΚ 212/18-12-2018 (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις) .

Τα σχόλια είναι κλειστά.