Απάντηση σε δημοσίευμα που αφορά στην καταγγελία του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων.

Τις προηγούμενες ημέρες είδε τη δημοσιότητα κείμενο του Συλλόγου Υγείας Δρομέων Χανίων, στο οποίο καταγγέλλουν το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Χανίων για τη μη παραχώρηση άδειας προκειμένου να διεξαχθεί από το Σύλλογο ο 8ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου. Σχετικά με αυτό έχουμε να καταθέσουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5 του Νόμου 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 4809/2021, ΦΕΚ Α’102/19.06.2021, αθλητικό σωματείο νοείται αυτό που έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων, σύμφωνα με το Καταστατικό του, είναι ένα Αθλητικό Σωματείο που υπάγεται στις διατάξεις του ως άνω νόμου.
2. Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 56, παράγραφος δ του Νόμου 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία Περιφέρεια, θα πρέπει να ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος Σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων. Συνεπώς, το Αθλητικό Σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν μπορεί να του χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης.
3. Επίσης, για την έκδοση άδεια αγώνα προηγείται η παραχώρηση των δημοτικών οδών από τον οικείο Δήμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Χανίων – τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία – δεν προέβη στην ως άνω έκδοση διότι κατά την ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19.10.22 δεν υπήρχε εγγραφή στο μητρώο. Για το παραπάνω κώλυμα υπήρξε προφορική ενημέρωση από τις 17.10.22 που επανήλθε το σχετικό αίτημα και έγγραφη ενημέρωση μέσω email στις 19.10.22 πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Χανίων, με τη σειρά του, δεν προέβη στην έκδοση άδειας. Σημειώνουμε ότι στις 31.8.22 που έλαβαν την παραχώρηση για την αρχική ημερομηνία του αγώνα δεν είχε λήξει η περίοδος εγγραφής των σωματείων στο μητρώο ως εκ τούτου την ημέρα που εγκρίθηκε η παραχώρηση των δρόμων από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπήρχε κώλυμα.

4. Ο ισχυρισμός του Σωματείου ότι είχε ήδη λάβει άδεια αγώνα πρωθύστερα και συγκεκριμένα στις 14/10/2022 ευσταθεί, αλλά δόθηκε επειδή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε δώσει παράταση 10 ημερών, στις 13/10/2022, μια ημέρα πριν δηλαδή, για την εγγραφή στο Μητρώο. Η παράταση εξέπνευσε, χωρίς ο Σύλλογος να προβεί στην απαραίτητη εγγραφή καθώς δεν είχε ούτε την αθλητική αναγνώριση η οποία είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή. Ως εκ τούτου, δεν έλαβε εκ νέου την άδεια από τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια, Δήμος Χανίων, Αστυνομία, Λιμεναρχείο) για την Τέλεση του 8ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου.
Η μέριμνα των Δημοσίων Φορέων είναι κατ’ αρχάς να τηρείται ο Νόμος, καθώς με αυτό τον τρόπο και μόνο με αυτόν, εξασφαλίζεται η ισονομία στην Κοινότητα.
Λυπούμαστε πολύ που τέτοια δημοσιεύματα, όπως το συγκεκριμένο, όχι μόνο διαστρεβλώνουν την αλήθεια, αλλά και τείνουν να παρουσιάζουν τους φορείς ως «συνωμότες» και υποκείμενα μεροληψίας με θύματα μάλιστα τους αθλητές ενός συλλόγου τον οποίο οι φορείς έχουν χρηματοδοτήσει και αδειοδοτήσει πολλές φορές και έχουν συνδιοργανώσει πλήθος αγώνων μέχρι τώρα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.