Απέκτησε στέγη η Δημοτική Πινακοθήκη και τα έργα τέχνης του Δήμου Ηρακλείου

Υπεγράφη από τους αρμόδιους αντιδημάρχους Μανόλη Βασιλάκη και Αριστέα Πλεύρη καθώς και τον ιδιοκτήτη του κτηρίου, το συμφωνητικό μισθώσεως του επί της οδού Χρυσοστόμου αρ. 8 ακινήτου, όπου θα στεγασθούν δραστηριότητες σχετικές με τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου.

Τα διάσπαρτα σημαντικά έργα τέχνης, τεκμηριωμένα και καταγεγραμμένα, θα μεταφέρονται σταδιακά εκεί και θα αποκαθίστανται, μέσα από την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης και μελέτης αποκατάστασής τους.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα γίνονται οι εξής δραστηριότητες:
-Λειτουργία βιβλιοθήκης ιστορίας της τέχνης και σχετικών εκδόσεων.
-Οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, καλλιτεχνικών ανταλλαγών με μουσεία, πινακοθήκες ή άλλους παρεμφερείς οργανισμούς.
-Τη συγκέντρωση έργων τέχνης [γλυπτικής, ζωγραφικής, αγιογραφίας, επίπλων, βιβλίων σπανίων εκδόσεων και μικροαντικειμένων] από δωρεές και αγορές.

Στο εν λόγω κτίριο φιλοξενούνται πλέον και θα τηρούνται εφεξής σε ανάλογο πληροφοριακό σύστημα, τα ψηφιακά αρχεία της τεκμηρίωσης και των έργων καθώς και το σύστημα διαχείρισης της συλλογής που πρόσφατα υλοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στο Διαδίκτυο:
Official Web Site: https://heraklionartgallery.gr/
Facebook – https://www.facebook.com/HeraklionArtGallery.gr
Instagram – https://www.instagram.com/heraklion_art_gallery/
Twitter – https://twitter.com/He_Art_Gallery

Τα σχόλια είναι κλειστά.