Attica Group: Με τέσσερα πλοία στα χρώματα της ΑΝΕΚ στις γραμμές της Κρήτης

Με τέσσερα πλοία με τα χρώματα της ΑΝΕΚ θα δραστηριοποιείται η Attica Group στις γραμμές της Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Χανιώτικης εταιρείας
Με τέσσερα πλοία με τα χρώματα της ΑΝΕΚ θα δραστηριοποιείται η Attica Group στις γραμμές της Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Χανιώτικης εταιρείας. Συνεχίζοντας την παράδοση της ΑΝΕΚ, τα τέσσερα πλοία θα φέρουν ονόματα εμπνευσμένα από την Κρητική παράδοση. Πιο συγκεκριμένα το «Blue Galaxy» θα μετονομασθεί σε «Κίσσαμος», το «Blue Horizon» σε «Λευκά Όρη» και τα δυο αυτά πλοία με τα «Έλυρος» και «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα εξυπηρετούν τις γραμμές του Ηρακλείου και των Χανίων αντίστοιχα.

Με την ολοκλήρωση των ετήσιων δεξαμενισμών το «Ελευθέριος Βενιζέλος» σύμφωνα με πληροφορίες θα αντικατασταθεί από άλλο πλοίο με μεγαλύτερο γκαράζ, καθώς ο όμιλος Attica Group εστιάζει στην εξυπηρέτηση των φορτηγών οχημάτων από και προς Κρήτη.

Οι αλλαγές αυτές θα δρομολογηθούν πλήρως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορρόφησης των δυο εταιρειών. Μια διαδικασία που βρίσκεται στην τελική ευθεία καθώς την προσεχή Τετάρτη 22 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Attica Group και της ΑΝΕΚ οι οποίες θα αποφασίσουν για την συγχώνευση.

Επενδύσεις 31 εκατ. ευρώ
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης θα μπουν μπροστά και τα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου Attica για την ΑΝΕΚ. Όπως αναφέρει η έκθεης των διοικητικών συμβουλίων των δυο εταιρειών η Attica Group θα επενδύσει άμεσα στην ΑΝΕΚ κεφάλαια ύψους 31 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό μέρους του στόλου της. Ειδικότερα η Attica σκοπεύει να επενδύσει 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου για την εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) σε δυο πλοία της ΑΝΕΚ (απορροφώμενη εταιρία). Επίσης θα επενδύσει άλλα 11,3 εκατ. ευρώ σε συντήρηση (one-off catch-up fleet maintenance costs) των πλοίων της. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την επένδυση σε scrubbers θα προέλθουν από την χρήση οικονομικότερου τύπου καυσίμου «3,5% HSFO» σε σχέση με το ακριβότερο καύσιμό «0,5% VLSFO» που χρησιμοποιείται σήμερα από τα πλοία της ΑΝΕΚ. Όπως εκτιμάται, με τα σημερινά επίπεδα τιμών των καυσίμων, τα οφέλη για την ΑΝΕΚ θα είναι περίπου 9,5 εκατ. ευρώ και θα καταστήσουν τα πλοία ανταγωνιστικά στις γραμμές που δραστηριοποιούνται.

Παράλληλα ο νέος πλέον ενοποιημένος όμιλος χαράζει ρότα για την ανανέωση του ενιαίου στόλου με την πώληση κάποιων μεγαλύτερης ηλικίας πλοίων και την τοποθέτηση παραγγελιών σε ναυπηγεία για την κατασκευή νέων «πράσινων» επιβατηγών οχηματαγωγών.

Κρήτη και Αδριατική
Στην έκθεση τονίζεται ακόμη ότι η συγχώνευση των δυο εταιριών παρουσιάζει σειρά στρατηγικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες διατηρούν από το 2011 Κοινοπραξία Εσόδων η οποία επέτρεψε στην Απορροφώσα Εταιρία να εξορθολογήσει την προσφερόμενη χωρητικότητα στις γραμμές της Κρήτης και Αδριατικής. Η συμμετοχή στην Κοινοπραξία συνέβαλε κατά τα έτη 2021 και 2022 με το ποσό των 107 εκατ. ευρώ και 193 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στον κύκλο εργασιών και με το ποσό των 1 εκατ. ευρώ και 24 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στο EBITDA της Attica Group, η οποία για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να διατηρηθεί.

Αντίστοιχα η συμμετοχή στην Κοινοπραξία της ΑΝΕΚ, συνέβαλε κατά τα έτη 2021 και 2022 με το ποσό των 116,8 εκατ. ευρώ και 140,7 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών της απορροφώμενης Εταιρίας.

Η σχέση ανταλλαγής
Όπως προβλέπει το σχέδιο η Attica θα απορροφήσει την ΑΝΕΚ και οι δυο εταιρείες συγχωνεύονται με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30.9.2023. Σύμφωνα με έκθεση της «PricewaterhouseCoopers η εισφερόμενη καθαρή θέση της ΑΝΕΚ την 30.9.2023 ανέρχεται σε 106.864.015,07 ευρώ.

Ειδικότερα η PWC εκτίμησε την σταθμισμένη αξία της Attica Group μεταξύ 559,2-634,5 εκατ ευρώ και το εύρος της αξίας της μετοχής μεταξύ 2,59-2,94 ευρώ. Η σταθμισμένη αξία της ΑΝΕΚ εκτιμήθηκε μεταξύ 71,4 -82,1 εκατ. ευρώ και το εύρος αξίας της μετοχής μεταξύ 0,32-0,37 ευρώ.

Έτσι οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία μετοχή της Attica Group.

Οι μέτοχοι της Attica θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης.

Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα συμμετέχουν με 11,25% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της Συγχώνευσης και οι μέτοχοι της Attica Group θα συμμετέχουν με ποσοστό 88,75% περίπου στο νέο μετοχικό κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.https://www.ot.gr/

Τα σχόλια είναι κλειστά.