Ο Οικ. Πατριάρχης υπέγραψε την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας

Ο Οικ. Πατριάρχης υπέγραψε την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας . Παρουσία του Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου, του Προέδρου …..

Παρουσία του Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου, του Προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο και της οικογενείας του, Ιεραρχών και κληρικών, πλήθους Ουκρανών Πολιτειακών και Κυβερνητικών παραγόντων, επισήμων και εκπροσώπων Μέσων Ενημερώσεως απ’ όλο τον κόσμο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπέγραψε σήμερα το μεσημέρι, 5 Ιανουαρίου, σε ειδική Ακολουθία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό, στο Φανάρι, την περγαμηνή του Τόμου της επισήμου αναγνωρίσεως και ανακηρύξεως της Αυτοκεφαλίας της εν Ουκρανία Ορθοδόξου Εκκλησίας.

«Ο ευσεβής Ουκρανικός λαός ανέμενε την ευλογημένην ταύτην ημέραν επί επτά ολοκλήρους αιώνας˙ και, ιδού, ήλθε το πλήρωμα του χρόνου διά να απολαύση και αυτός, ως και πλείστοι προ αυτού Ορθόδοξοι λαοί, του θείου δώρου της χειραφετήσεως και της ανεξαρτησίας και αυτοδιοικήσεως, ελεύθερος πάσης έξωθεν εξαρτήσεως και επεμβάσεως, ουχί πάντοτε στοργικής και σεβομένης την ιδιοπροσωπείαν αυτού υπαρξάσης», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία που πραγματοποίησε, αμέσως μετά την ανάγνωση του Τόμου από τον Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμ.Ιωακείμ, σημειώνοντας ότι από σήμερα η νέα Αυτοκέφαλος Εκκλησία εντάσσεται «εις την χορείαν των δεκατεσσάρων αδελφών Εκκλησιών, των συγκροτουσών «όλον τον θεσμόν» της αγίας Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας».

«Ήτο δικαίωμά Σας, Μακαριώτατε, να ζητήτε και να διεκδικήτε την αυτοκεφαλίαν Σας. Ήτο δικαίωμα και προνόμιον της Μητρός Σας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως να Σας χορηγήση το καθεστώς τούτο της αυτοκεφαλίας. Ευχόμεθα ολοθύμως να φανήτε άξιοι αυτής και να αναδειχθήτε εις πολύτιμον συνέκδημον των λοιπών αδελφών Εκκλησιών εν τη πανορθοδόξω ενότητι και συνεργασία και εν τη κοινή ημών μαρτυρία προς τον σύγχρονον κόσμον, ο οποίος έχει ανάγκην των ανεξαντλήτων πνευματικών θησαυρών της Ορθοδοξίας».

Στην ομιλία του, που έγινε σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και στην επανένταξη εκατομμυρίων Ουκρανών πιστών στην κανονικότητα και την κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

«Σήμερον, τη χάριτι του Κυρίου, πραγματοποιείται η επανένταξις των εν τη χώρα Υμών εκατομμυρίων πιστών, οίτινες αιφνιδίως ευρέθησαν εκτός κανονικότητος και κοινωνίας, άνευ ιδικής των υπαιτιότητος. Αλλ’ η Κωνσταντινούπολις συνήγαγε και ενηγκαλίσθη αυτούς ως η πραγματική αυτών μήτηρ, η οδηγήσασά ποτε αυτούς εις το χριστιανικόν βάπτισμα, και ουχί ως μητρυιά, διότι ουδέποτε και έναντι ουδενός λαού και έθνους υπήρξε τοιαύτη καθ’ όλην την μακράν και πολλάκις περιπετειώδη ιστορικήν πορείαν αυτής. Η Εκκλησία αύτη των του Χριστού πενήτων εκένωσεν εαυτήν, εθυσίασεν ευχαρίστως τμήματα της δικαιοδοσίας αυτής, εσμικρύνθη, διά να διακονήση τας επιθυμίας και τα συμφέροντα των τέκνων αυτής». 

Και στη συνέχεια τόνισε:

«Κατά την εύσημον ταύτην και ιστορικήν ημέραν, εν τω Ιερώ Κέντρω της Ορθοδοξίας, παρίστανται και συνεορτάζουν μεθ’ ημών ο Πρίγκηψ Βλαδίμηρος και η Αγία Όλγα, άπαντες οι Άγιοι γόνοι της ευκλεούς Ουκρανικής γης, ως και άπαντες οι θιασώται και υποστηρικταί των αυτονοήτων δικαίων Υμών, των Ουκρανών πιστών, και της δικαιοσύνης εν γένει, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, ιδιαιτέρως, της θρησκευτικής ελευθερίας των ανθρώπων και των λαών -όλοι είναι παρόντες τω πνεύματι και τη προσευχή, συγχαίροντες και συνευφραινόμενοι μεθ’ ημών». 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαιρέτησε, ιδιαιτέρως, την παρουσία του αρχηγού του Κράτους της Ουκρανίας, Προέδρου Πέτρο Ποροσένκο, «ο οποίος πολύ επεθύμησεν ιδείν την ημέραν ταύτην, την μεγάλην και επιφανή, εκφράζων την ενδόμυχον επιθυμίαν και ευχήν και παράκλησιν του λαού του να απολαύση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του», και διαβεβαίωσε τον Μητροπολίτη Κιέβου και τον ευσεβή λαό της Ουκρανίας ότι, «η Εκκλησία αύτη της Κωνσταντίνου Πόλεως θα είναι πάντοτε παρά το πλευρόν Σας, ευχομένη, προσευχομένη και εργαζομένη διά την εν Χριστώ αύξησιν και πρόοδον Υμών και διά την ευστάθειαν της νεοφύτου Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας». 

Αμέσως μετά μίλησε ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος, πρώτος Προκαθήμενος της νέας Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και προσωπικώς στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Σημείωσε δε, μεταξύ άλλων, πως η θυγατέρα Εκκλησία της Ουκρανίας δεν θα ξεχάσει ποτέ όλα όσα της προσέφερε η Μητέρα της Εκκλησία από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα.

Τη βαθύτατη συγκίνησή του για την ιστορική αυτή στιγμή για ολόκληρο τον Ουκρανικό λαό εξέφρασε σε σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος της χώρας Πέτρο Ποροσένκο,.

Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε στην Αίθουσα του Θρόνου, στον Πατριαρχικό Οίκο, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και την οικογένειά του, τον Πρόεδρο της Ουκρανικής Βουλής καθώς και τον Μητροπολίτη Κιέβου με την συνοδεία του. Ο Παναγιώτατος συνεχάρη και πάλι τον μητροπολίτη Κιέβου και εξέφρασε την ευχή και την ελπίδα ότι η νέα Αυτοκέφαλος Εκκλησία θα αυξάνει και θα πολλαπλασιάζεται μέρα με την ημέρα.

«Σας παρακαλούμε από τη Μητέρα Εκκλησία να δείξετε αγάπη, ευλογία,  καλήν διάθεση, πνεύμα καταλλαγής και συνδιαλλαγής με όλους. Η Μητέρα Εκκλησία, προέκταση της οποίας είστε εσείς εις την Ουκρανία,  έχει τεραστίαν αγκάλη μέσα εις την οποίαν χωρούν όλοι. Και κανείς δεν εξαιρείται και κανείς δεν περισσεύει. Υπάρχει τόπος στην αγκαλιά της Μητρός Εκκλησίας δια όλους. Παρακάλεσα και τον κύριο Πρόεδρο να έχει αυτό το πνεύμα της αγάπης και της ειρήνης προς ολόκληρον τον λαόν του, χωρίς καμιάν εξαίρεση, χωρίς καμίαν διάκριση. Είμεθα αισιόδοξοι για το μέλλον της Εκκλησίας σας, η οποία σήμερα με τας προσευχάς όλων μας, με την χάριν του Παναγίου Πνεύματος εδραιώνεται επί υγειών βάσεων». 

Σε αναγνώριση των προσπαθειών και της συμβολής του Προέδρου Ποροσένκο στην επίτευξη του ιστορικού γεγονότος της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης του απένειμε τον επετειακό Σταυρό Παναγίας της Παμμακαρίστου. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, ευχαριστώντας εκ νέου τον Παναγιώτατο, του απένειμε το παράσημο του Τάγματος της Τιμής Α’ Τάξεως του Ουκρανικού Κράτους.

 Η άφιξη του νέου Προκαθημένου στο Φανάρι

Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος αφίχθη στην Έδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, για την πρώτη επίσημη, ειρηνική και ιστορική επίσκεψή του, νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου, και στα προπύλαια του Πατριαρχείου τον υποδέχθηκαν, σύμφωνα με την τάξη της Μητρός Εκκλησίας, ο Μ.Πρωτοσύγκελος Ανδρέας και οι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής.

Στην είσοδο του Πατριαρχικού Ναού το νέο Προκαθήμενο υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων εκ μέρους της Επιτροπής Διορθοδόξων Ζητημάτων και ακολούθως τελέστηκε Δοξολογία όπου χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Επιφάνιος.

Αμέσως μετά ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ουκρανίας έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο,  στο επίσημο Πατριαρχικό Γραφείο, όπου, παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας, τον συνεχάρη για την εκλογή του. «Οι δεσμοί Κιέβου και Κωνσταντινουπόλεως είναι δεδομένοι από την ιστορία και θα συνεχιστούν επί νέων βάσεων για την δόξα του Κυρίου και για την σωτηρία των ευσεβών ορθοδόξων πιστών της χώρας σας».

Στη συνέχεια οι δύο Προκαθήμενοι και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κατήλθαν στον Πατριαρχικό Ναό για την τελετή υπογραφής του Τόμου Αυτοκεφαλίας.

Τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας συνοδεύουν οι Μητροπολίτες Vinnytsia κ’ Bar Συμεών, Halych Ανδρέας,  Lviv and Sokal Δημήτριος, Lutsk and Volyn Μιχαήλ, Perejaslav-Khmelnitskiy κ’ Vyshneve Αλέξανδρος, ο Αρχιεπίσκοπος Chernihiv κ’ Nizhyn Ευστράτιος και ιερείς της Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

 Σημείωση: Επισυνάπτονται οι ομιλίες του Οικουμενικού Πατριάρχου στον Πατριαρχικό Ναό, μετά την τελετή υπογραφής του Τόμου Αυτοκεφαλίας, και στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.