Πώς η σεξουαλική δραστηριότητα επηρεάζει τους εφήβους;

Η καταλληλότητα και η νομιμότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας κάτω των 18 ετών εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών νόμων, των ατομικών περιστάσεων και των πολιτιστικών κανόνων.

περιήγηση Κατηγορία

sex