Χανιά : Εγγραφές -Κατατάξεις -Μετεγγραφές στο ΔΙΕΚ Χανίων

Η διεύθυνση του Δημόσιου ΔΙΕΚ Χανίων ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Α’ φάσης στην ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr/
Ευχαριστούμε θερμά όσους εμπιστεύτηκαν το ΔΙΕΚ Χανίων για την κατάρτιση τους και τους ευχόμαστε καλή χρονιά. Όσοι δεν έχουν επιλεγεί πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ακολουθήσει δεύτερη φάση με εγγραφές επιλαχόντων. Όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ακολουθήσει τρίτη φάση με εγγραφές εκτός πίνακα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 16-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η κατάθεση δικαιολογητικών των καταρτιζομένων που επιλέχθηκαν στην Α’ φάση θα γίνει από Δευτέρα 16/9 έως Παρασκευή 20/9 ώρες 14:00 – 19:00
Δικαιολογητικά
• Εκτυπωμένη την ψηφιακή αίτηση που έχει υποβληθεί στο σύστημα
• Απολυτήριο ή Πτυχίο Λυκείου
• Φωτοτυπία Ταυτότητας
• ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου)
• Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής
• Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας ή Μονογονεϊκής Οικογένειας, εφόσον υπάρχουν
• Επαγγελματική Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα, εφόσον υπάρχει (Φωτοτυπία των ενσήμων από ΙΚΑ)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 1-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αιτήσεις μετεγγραφών για το ΔΙΕΚ Χανίων θα γίνουν από 1-24 Σεπτεμβρίου για τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Γραφιστική Έντυπου Και Ηλεκτρονικών Μέσων Γ’ Εξάμηνο
2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης Γ’ Εξάμηνο
3. Βοηθός Εργοθεραπείας Γ’ Εξάμηνο
4. Προπονητής Αθλημάτων Ποδόσφαιρο Κολύμβηση Γυμναστική με Βάρη Γ’ Εξάμηνο
5. Στέλεχος Διοίκησης Και Οικονομίας Γ’ Εξάμηνο
6. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) Γ’ Εξάμηνο
7. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων Και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Οροφών – Εμπορευματογνωσια) Γ’ Εξάμηνο
8. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος Και Σχεδιασμού Κοσμήματος Γ’ Εξάμηνο
Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε.

Σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας ιδιωτικού ΙΕΚ ή για οποιοδήποτε λόγο αδυναμίας παροχής υπηρεσιών στους σπουδαστές του και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα όμορα δημόσια ΙΕΚ υποχρεούνται να μεταγράψουν όσους εκ των φοιτούντων το επιθυμούν και το δηλώσουν σε ειδική πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ 1-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Για αιτήσεις κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών 1-30 Σεπτεμβρίου 2019:
• Πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ, ΤΕΕ ΤΕΛ ΕΠΛ
• Αίτηση
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ , ΑΜΑ ΙΚΑ
Για το 2019-2020 Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων στο Γ εξάμηνο των παρακάτω ειδικοτήτων καταρτιζομένων που πληρούν τα κριτήρια:

Ειδικότητα : Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος
Α. Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ που έχουν ήδη ακολουθήσει μια από τις ειδικότητες «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος» ή «Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής»:1. Δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα 2 πρώτα εξάμηνα εφ’ όσον η διδακτέα ύλη είναι η ίδια και 2. Δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα «Γεμολογία», «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κοστολόγηση», «Προώθηση Πωλήσεων – Επιχειρηματικότητα», εφ’ όσον η διδακτέα ύλη είναι η ίδια. Β. Πτυχιούχοι της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας» των ΤΕΕ Β΄ κύκλου, των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. , δύνανται να εγγραφούν (ως κατάταξη) στο Γ΄ εξάμηνο της ειδικότητας «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος» των ΙΕΚ.

Ειδικότητα : Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)
Απόφοιτοι ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου της ειδικότητας: ΕΠΑΣ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ειδικότητα : Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Α. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ Β΄κύκλου / Τομέας Οικονομίας Και Διοίκησης / Ειδικότητα Υπάλληλων Διοίκησης Υπάλληλων , Οικονομικών Υπηρεσιών Β. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ / Τομέας Οικονομικών Και Διοικητικών Υπηρεσιών / Ειδικότητα Υπάλληλων Διοίκησης Και Οικονομικών Υπηρεσιών Γ. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ / Τομέας Διοίκησης Και Οικονομίας / Ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης Και Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΣ / Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων / Υπάλληλων Οικονομικών Καθηκόντων Ε. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΛ / Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης / Ειδικότητα Υπάλληλος Λογιστηρίου, Υπάλληλων Διοίκησης

Ειδικότητα : Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
Α. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου / Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών / Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών Β. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ / Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών / Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών Γ. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΣ /Τομέας Γραφικών Τεχνών / Ειδικότητα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Έντυπου / Τομέας Γραφικών Τεχνών / Ειδικότητα Εκτυπώσεων Δ. Απόφοιτοι Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΛ / Εξειδίκευση Γραφικών Τεχνών Ε. Απόφοιτοι ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων: Τεχνικός Κινούμενης εικόνας – Ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος , Τέχνη σκίτσου – εικονογραφίας – Γραφικών

Ειδικότητα : Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία
Α. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ / Τομέας Οικονομικών Και Διοικητικών Υπηρεσιών / Ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων Β. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΣ / Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων /Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Υπηρεσιών Γ. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου / Τομέας Οικονομίας Και Διοίκησης / Ειδικότητα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ειδικότητα: Προπονητής Αθλημάτων
Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλήματος»των ΙΕΚ(ν.2009/1992) οι οποίοι διέκοψαν την κατάρτιση τους δύνανται να κατατάσσονται στην ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων» των ΙΕΚ και στο εξάμηνο για το οποίο έχουν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής, εφόσον προσφέρεται το άθλημα της εξειδίκευσης τους.

Ειδικότητα: Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
Α. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου / Τομέας Αισθητικής – Κομμωτικής / Ειδικότητα Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης Β. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΣ ΥΠΕΠΘ ή ΟΑΕΔ / Τομέας Κομμωτικής Τέχνης / Ειδικότητα Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης Δ. Απόφοιτοι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. / Τομέας Αισθητικής – Κομμωτικής / Ειδικότητα Κομμωτικής Τέχνης

Λοιπές κατατάξεις
Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών.

Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης − κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί.

Για τις λοιπές κατατάξεις θα προσκομιστούν όλα τα παραπάνω καθώς και:
• Πτυχία ΙΕΚ / τριτοβάθμιας όπου απαιτείται
• Αναλυτικές βαθμολογίες όπου απαιτείται
• Οδηγοί σπουδών της σχολής για τη χρονιά που οι υποψήφιοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση των συγκεκριμένων μαθημάτων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.