Χανιά : Η ΣΕΠΕ για τις αλλαγές στα Νηπιαγωγεία

Σχετικά με τις Δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας για τη διδασκαλία Φυσικής Αγωγής Αγγλικών και πολλαπλού βιβλίου στο Νηπιαγωγείο

Πριν λίγες ημέρες, η Υπουργός Παιδείας εξήγγειλε την εισαγωγή της Φυσικής Αγωγής, των Αγγλικών και ενός «πολλαπλού βιβλίου» στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Η Υπουργός Παιδείας με τις δηλώσεις της φαίνεται να μην ενδιαφέρεται για την προετοιμασία των πολιτών του αύριο αλλά προωθεί παρωχημένες πρακτικές με κατακερματισμό των μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο. Κατόπιν ο πρόεδρος του ΙΕΠ με δηλώσεις του μιλάει για πιλοτική εφαρμογή νέου αναλυτικού με εισαγωγή θεματικών ενοτήτων : Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Ρομποτική κ.α.

Οι αλλαγές αυτές, εφόσον εφαρμοστούν, καταπατούν τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας του νηπιαγωγείου, στο οποίο:
• η κατάκτηση της γνώσης γίνεται μέσω του παιχνιδιού, το οποίο αποτελεί το πιο κατάλληλο μέσο για την ολόπλευρη νοητική, ψυχοσωματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και για τη συγκρότηση των πρώτων γνώσεων, αξιών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων καθώς και της κοινωνικοποίησής τους

• οι δραστηριότητες – προγράμματα αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, με τη μορφή σχεδίου εργασίας, θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων οι οποίες υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος από το νηπιαγωγό της τάξης, << δε νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία αλλά για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό για τα ίδια τα παιδι>> (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νηπιαγωγείου, 2003)
• δεν υπάρχουν διακριτά γνωστικά αντικείμενα (κάτι που είναι απόλυτα σύμφωνο με τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες που τονίζουν ότι η μάθηση τον 21ο αιώνα δεν μπορεί να στηρίζεται σε προγράμματα σπουδών που οργανώνονται αποκλειστικά με γνωστικά αντικείμενα) και γι’ αυτόν τον λόγο, το Νηπιαγωγείο στελεχώνεται μόνο από Νηπιαγωγούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και όχι και από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων

• Η Φυσική Αγωγή υπάρχει ήδη στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων κατάλληλων για τα νήπια 4-6 ετών που σχεδιάζονται από τις Νηπιαγωγούς (ΠΕ 60) Τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής για το νηπιαγωγείο εντάσσονται στην κατεύθυνση «Παιδί Δημιουργία και Έκφραση» και στοχεύουν τα παιδιά να αποκτήσουν: Έλεγχο και συνείδηση του σώματός τους και των δυνατοτήτων του Αντίληψη της ποιότητας της κίνησης – Κινητικές δεξιότητες – Αντίληψη του χώρου μέσα στον οποίο κινούνται και της κίνησής τους σε σχέση με τους άλλους

• Το Νηπιαγωγείο δεν έχει σχολικά εγχειρίδια ούτε βιβλία ούτε τετράδια επιπλέον, επειδή τα project που αναπτύσσονται είναι σχεδιασμένα πάνω στις ανάγκες της τάξης με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Έχει όμως δανειστικές βιβλιοθήκες, έχει «αυτονομία και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, έχει μάθηση μέσα από τα σχέδια εργασίας και τις δραστηριότητες έκφρασης (κίνηση, τέχνη δράμα, φωτογραφία, σχέδιο, πηλοπλαστική, μαγειρική, σπορ, εξωσχολικές δραστηριότητες)»

• Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά δεν αξιολογούνται ,ούτε έχουν επιδόσεις ,δε έχουν συστηματική εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης. Διαβάζουν ολιστικά ,παράγουν γραπτό λόγο κάνουν μαθηματικές πράξεις μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα για αυτά.

Η πρόθεση κατάτμησης του προγράμματος του νηπιαγωγείου σε διδακτικά αντικείμενα (σήμερα εισαγωγή Αγγλικών , Φυσικής Αγωγήςκαι Ρομποτικής αύριο ίσως Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά), δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας ενώ έχει σκοπό να εισαγάγει τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα όπου γνώσεις και δεξιότητες είναι αποσπασματικές και κατακερματισμένες. H λογική αυτή κινείται σε νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις, εξυπηρετεί ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα και σκοπό έχει να μετατρέψει το παιδί σε προϊόν- πελάτη και την εκπαίδευση σε ένα σύνολο μετρήσιμων στόχων, δεικτών και κριτηρίων, υποβαθμίζοντας την ποιότητά της.

Δηλώνουμε τη διαφωνία μας με την κατεύθυνση αλλαγής του προγράμματος του νηπιαγωγείου και τη μετατροπή του από χώρο ανάπτυξης της αντίληψης και της σκέψης δια μέσου του παιχνιδιού και των αυθόρμητων ή προγραμματισμένων από τον/την νηπιαγωγό δραστηριοτήτων, σε χώρο αποσπασματικών κατακερματισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων (εισαγωγή διδακτικών αντικειμένων/ μαθημάτων /ειδικοτήτων και βιβλίων).
Καλούμε την Υπουργό Παιδείας να σταματήσει να δίνει μια πλαστή και επιφανειακή εικόνα ωραιοποίησης των πάντων και μιας «κανονικότητας» όπως αυτή την αντιλαμβάνεται και να σταματήσει να υποκύπτει σε κάθε είδους συμφέροντα που δεν ωφελούν τη δημόσια εκπαίδευση και τους μαθητές μας.

Ζητάμε άμεσα να λυθούν τα ζητήματα που ταλανίζουν τον Κλάδο και το νηπιαγωγείο:
• Μόνιμοι διορισμοί σε όλες τις ανάγκες της εκπαίδευσης.
• Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα σε 1 νηπιαγωγό ανά 15 προνήπια -νήπια
• Ανέγερση νέων κτιρίων και όπου δεν είναι εφικτό ανεύρεση. Συντήρηση των υπαρχόντων.
• Καμιά συγχώνευση – κατάργηση τμήματος νηπιαγωγείου.
• Αύξηση της χρηματοδότησης για την δημόσια εκπαίδευση.

• Διορισμοί νηπιαγωγών ειδικής αγωγής για όλα τα ΤΕ και προσλήψεις αναπληρωτών παράλληλης στήριξης στα νηπιαγωγεία, ώστε να μην υπάρχουν κενά και να μην αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν ιδιωτικά το απαιτούμενο βοηθητικό προσωπικό.
• Πρόβλεψη ώστε τα νήπια ηλικίας 4 ετών (τα οποία έρχονται για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο) να αξιολογούνται από την αρχή της σχολικής χρονιάς από τα ΚΕΣΥ κατά προτεραιότητα, ώστε να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος για πρώιμη παρέμβαση σε όσα απαιτείται.
• Πρόσληψη σχολικών νοσηλευτών, σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών βοηθητικού, προσωπικού και τραπεζοκόμων.

• Πρόβλεψη και διασφάλιση μεταφοράς για όλα τα νήπια και προνήπια με ύπαρξη συνοδού.
• Καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλους του δήμους της χώρας. Μια δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση που η Νέα Δημοκρατία, ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ψήφισε αλλά τουλάχιστον ας τηρήσει τις δεσμεύσεις της πως θα την εφαρμόσει ως κυβέρνηση.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Τα σχόλια είναι κλειστά.