Χανιά : « Ικανοποιήθηκε το αίτημα του Δήμου Πλατανιά , για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατοίκων του Δήμου εκτός Δήμου Πλατανιά

« Ικανοποιήθηκε το αίτημα του Δήμου Πλατανιά , για την εισαγωγή στα ΑΕΙ &ΤΕΙ μαθητών κατοίκων του Δήμου που αποφοίτησαν από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. καθώς και ΓΕΛ, εκτός Δήμου Πλατανιά ».

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα του, για την εισαγωγή στα ΑΕΙ &ΤΕΙ μαθητών κατοίκων του Δήμου που αποφοίτησαν από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. καθώς και ΓΕΛ εκτός Δήμου Πλατανιά, μετά από σχετική συμπληρωματική απόφαση (Αριθμ.Αποφ.Φ.253.2/16178/Α5/5-2-6ΧΝΞ46ΜΤΛΗ-ΠΜΤ) που λήφθηκε από την Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως και αφορά την εισαγωγή καθ’ υπέρβαση, του αριθμού εισακτέων, για την εισαγωγή στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα των μαθητών αυτών.

Με την συμπληρωματική αυτή απόφαση ικανοποιήθηκαν τα υπ αριθμ.15063/25-9-19 και 531/16-1-2020 αιτήματα του Δήμου Πλατανιά, καθώς και οι παρεμβάσεις του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη στο Υπουργείο Παιδείας.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, ευχαριστεί τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Διγαλάκη Βασίλειο, για την στήριξη των παραπάνω αιτημάτων μας.

Οι απόφοιτοι που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραπάνω απόφασης, θα πρέπει σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών να αποταθούν άμεσα στο Λύκειο που αποφοίτησαν, καθώς και στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χανίων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.