Χανιά : Με πολλά και σημαντικά θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 26/2/2020
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 8596/21-2-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1. Εκλογή δύο (2) μελών της μειοψηφίας για τη συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ως Πειθαρχικό Όργανο σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 3584/2007 (Δήμαρχος)
2. Δημοπράτηση Δημοτικών Αναψυκτηρίων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας {Αλόγλου}
3. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠ, Δημοτικό Γηροκομείο, Λιμενικό Ταμείο) του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
5. Απόδοση χρημάτων στο ΔΟΚΟΙΠΠ {Αλόγλου}
6. Παραχώρηση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για τη διοργάνωση μαχητικών αθλημάτων (Πάλη) {Μιχαηλάκης}
7. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για ετήσιες επιδείξεις αθλημάτων από αθλητικά σωματεία {Μιχαηλάκης}
8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}
9. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Αγγελάκη) {Χαζιράκης}
10. Έγκριση της συνταχθείσας προεκτίμησης αμοιβής για την ανάθεση σύνταξης μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ- ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2”, και επανάληψης της άγονης διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκπόνηση της μελέτης, με νέους όρους ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. {Χαζιράκης}
11. Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών Π. Σχεδίου Πόλης» {Ξανθουδάκης}
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών εντός παλαιού σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων (Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου κ.α.)», και έγκριση κυκλοφοριακών μέτρων για την εκτέλεση του έργου.{Ξανθουδάκης}
13. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του έργου «Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Κτισμάτων –Χρήση 2018» {Ξανθουδάκης}
14. Επικαιροποίηση της 394/2019 απόφασης του ΔΣ, που αφορά Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε .ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» {Ξανθουδάκης}
15. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου : “ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019” {Ξανθουδάκης}

Τα σχόλια είναι κλειστά.