Χανιά: Νέες κινητοποιήσεις ξεκινά το Σωματείο Επισιτισμού

Νέα κινητοποίηση για τα προβλήματα του κλάδου τα οποία έχουν ενταθεί λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού, πραγματοποιεί τη Δευτέρα το Σωματείο Επισιτισμού Χανίων.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 10 το πρωΐ στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, με τους εργαζομένους στον κλάδο να διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί́ τον τελευταίο καιρό́ στα καταστήματα επισιτισμού́.

«Εξαήμερα η εφταήμερα 10ωρα η 12ωρα, εφταήμερα πολλές φορές λόγο του εκβιασμού́ να πληρώσουμε από́ την τσέπη μας παραπάνω εισφορές για την ασφάλεια μας. Κανένα σταθερό́ ωράριο και εισόδημα», τονίζει το Σωματείο και επιτίθεται στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα κατά των εργαζομένων.

«Εκ περιτροπής εργασία, πρόγραμμα συνεργασία, απολύσεις, μειωμένοι μισθοί́ αναστολή́ εργασίας. Το τελευταίο “φιλεργατικόό” μετρό της κυβέρνησης είναι ο καινούριος νομός που καταργεί́ κάθε έννοια σταθερού́ ωραρίου και κατάργηση της αποζημίωσης της υπερωρίας», τονίζουν οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση που ζουν τον τελευταίο καιρό είναι δραματική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση-κάλεσμα:

«Η κατάσταση που επικρατεί́ τον τελευταίο καιρό́ στα καταστήματα επισιτισμού́ έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο! Ο τρόπος που δουλεύουμε χρονιά στον τομέα μας έχει παγιωθεί́ στις συνειδήσεις ούλων μας! Και για τους διανομείς και για όλους τους εργαζομένους στον κλάδο, μάγειρες, ψήστες, σερβιτόροι ταμίες.

Εξαήμερα η εφταήμερα 10ωρα η 12ωρα, εφταήμερα πολλές φορές λόγο του εκβιασμού́ να πληρώσουμε από́ την τσέπη μας παραπάνω εισφορές για την ασφάλεια μας. Κανένα σταθερό́ ωράριο και εισόδημα.

Σε όλα αυτά́, τους τελευταίους μήνες και με αφορμή́ την πανδημία ήρθαν να προστεθούν νέα μετρά κατά μας! Εκ περιτροπής εργασία, πρόγραμμα συνεργασία, απολύσεις , μειωμένοι μισθοί́ αναστολή́ εργασίας! Το τελευταίο ¨ φιλεργατικό́¨ μετρό της κυβέρνησης είναι ο καινούριος νομός που καταργεί́ κάθε έννοια σταθερού́ ωράριού και κατάργηση της αποζημίωσης της υπερωρίας!! Την μια μέρα θα δουλεύουμε 12 ώρες και την επομένη τρεις , ούλα ανάλογα την δουλειά́ που έχει!

Αν δουλέψουμε παραπάνω δεν θα το πληρωθούμε αλλά θα το καλύπτει ο εργοδότης είτε με ρεπό́ παραπάνω είτε με λιγότερες ώρες δουλειά́ άλλη μέρα! Όλοι καταλαβαίνουμε πως μπορεί́ να χρησιμοποιηθεί́ αυτό́ το καινούριο εργαλείο εναντίον μας!

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός την περίοδο της καραντίνας έκανε λόγο για ήρωες για εμάς τους εμάς! Τώρα πλέον μας βλέπουν ούλοι με άλλο μάτι , δήλωσε χαρακτηριστικά́. Πως εισπράξαμε αυτόν τον ηρωισμό́ μας από́ τότε: Η κυβέρνηση αρνείται εδώ́ και ενα χρόνο να κάνει υποχρεωτική́ την συλλογική́ σύμβαση εργασίας στον κλάδο μας ! Αντί́ για αυτό́ δίνει πλέον και επισημά το δικαίωμα στην εργοδοσία μας χρησιμοποιεί́ όσο ,οπότε και όταν θέλει! Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί ο νέος πτωχευτικός κώδικας που προβλέπει την παράδοση των κόπων μιας ολόκληρης ζωής στα χέρια των τραπεζιτών, των αρπακτικών funds, τον φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

Η κατάσταση που βιώνουμε τόσα χρονιά καθώς και οι νέες προθέσεις απέναντι μας δεν είναι μονόδρομος!!Το Σωματείο Επισιτισμού Ν. Χανίων καλεί σε Ανοιχτό Δ.Σ. την Πέμπτη 29/10 για την προετοιμασία του συλλαλητηρίου στις 10 π.μ. στο προαύλιο χώρο του Εργατικού Κέντρου Χανίων με όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας!

Το σωματείο συμπορεύεται με δεκάδες κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία σε όλη την χώρα και δίνουμε οργανωμένη και αποφασιστική απάντηση σε όλη την Ελλάδα στις 2 Νοέμβριου.

Καλούμε όλα τα σωματεία του κλάδου μας , αλλά και συνολικά τα σωματεία που έχουν στην δύναμη τους εποχικά εργαζόμενους, να οργανώσουν και να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση στις 2 Νοεμβρίου!

Η δύναμη μας είναι η οργάνωση και η μαζικότητα μας!! Όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου στο Νομό́ μας να δώσουμε βροντερό́ παρών στην κινητοποίηση στις 2 του Νοέμβρη!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

Μετρά προστασίας της Υγειάς και της Ασφάλειας στους χώρους δουλείας.
Πλήρης ασφάλιση για όλους. Να σταματήσει τώρα η εργοδοτική́ αυθαιρεσία. Πλήρη και σταθερή́ εργασία για όλους. Να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Να ακυρωθούν οι χιλιάδες απολύσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, να απαγορευτούν για το επόμενο διάστημα.
Ένταξη της ειδικότητας των διανομέων, μάγειρων, σερβιτόρων στα Βαρεία και Ανθυγιεινά́ Επαγγέλματα.
Υποχρεωτική́ εφαρμογή́ της συλλογικής συμβάσης στα επισιτιστικά́ καταστήματα.
Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους χωρίς ορούς και προϋποθέσεις για όλο το διάστημα της ανεργίας με διασφάλιση ούλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Να ενταχτούν στο μηχανισμό́ στήριξης όλοι οι εποχικά́ απασχολούμενοι στον επισιτισμό́.
Καμίά χρέωση σε ρεύμα, νερό́, τηλέφωνο για όλο το διάστημα της ανεργίας και για όσους είναι σε αναστολή́ συμβάσης ή στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Να απαγορευτούν οι πλειστηριασμοί́ στα λαϊκά́ νοικοκυριά́. Να ισχύσουν για ούλους τα μετρά μείωσης ενοίκιού, αναστολής καταβολής δόσεων δάνειου και ρυθμίσεων στην εφορία».

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.