Χανιά: Οι περιοχές που θα έχουν διακοπή ρεύματος

Όπως ενημέρωσε η ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 27.2.2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Κυρτομάδος – Δρακιανά – Μόδι – Πάνω Γεράνι – Μανωλιόπουλο – Ψαθογιάννος – Γεράνι Λειβάδια – Κοντομαρί – Μάλεμε – Ξαμουδοχώρι – Κυπάρισσος – ΛΟΚ Μάλεμε.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.