Χανιά:«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα του Δήμου Πλατανιά με θέμα «Διαλογή στην Πηγή- Διαχείριση των Βιοαποβλήτων».

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Δήμου Πλατανιά με θέμα «Διαλογή στην Πηγή- Διαχείριση των Βιοαποβλήτων», στο Minoa Resort Palace.
Οι δημότες, επιχειρηματίες και μαθητές ενημερώθηκαν για τους νέους χρωματιστούς κάδους στον Δήμο, το έργο της ΔΕΔΙΣΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την πρόκληση που αποτελεί η Διαχείριση Βιοαποβλήτων, αλλά και τις δράσεις του Δήμου Πλατανιά για την ανακύκλωση. Επιπλέον, έμαθαν για την επιτακτικότητα αλλαγής μοντέλου, με την υιοθέτηση αρχών της κυκλικής οικονομίας όπως το τρίπτυχο «Μείωση – Επανάχρηση – Ανακύκλωση», και είδαν παραδείγματα καλών πρακτικών από το εξωτερικό.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Μαλανδράκης Γιάννης, “..η δράση πραγματοποιήθηκε με κεντρικό ερώτημα το γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην υιοθέτηση καλών περιβαλλοντικών πρακτικών στη χώρα μας και τι μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες, επιχειρηματίες και κράτος, προκειμένου να συμβάλουμε θετικά σε αυτήν την προσπάθεια….’.
Επίσης ευχαρίστησε θερμά τους εισηγητές Γιώργο Ζερβό, Ειδικό Γραμματέα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ταμείου Συνοχής, τον κο Κώστα Πατεράκη, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και τον κο Αλέξανδρο Στεφανάκη, Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρο Διεθνούς Ένωσης Οικολογικής Μηχανικής (IEES) & Διευθυντή Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και το Minoa Resort Palace για την φιλοξενία της δράσης μας.

Oι δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του Δήμου Πλατανιά συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής), εθνικούς πόρους και ίδιους πόρους του Δήμου Πλατανιά, στο πλαίσιο του υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο “Δράσεις για την Ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Πλατανιά” και Κωδικό ΟΠΣ 5051098 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Τα σχόλια είναι κλειστά.