Χανιά:Παράταση υποβολής των δικαιολογητικών των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνει ότι παρατείνεται η υποβολή των νέων δικαιολογητικών των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος 2023, από την Δευτέρα 29-05-2023 μέχρι την Παρασκευή 02-06-2023.

Όσοι είναι οικονομικά αδύνατοι και επιθυμούν να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην Πρόνοια) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Χανίων (Ηρώων Πολυτεχνείου 11), μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00 (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1) Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία).
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του αιτούντα.
3) Βεβαίωση ανεργίας του/της ενδιαφερόμενου/ης ή βεβαιώσεις ανεργίας (άλλων μελών της
Οικογένειας).
4) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5) Φωτοτυπία Διαβατηρίου – Άδειας παραμονής για αλλοδαπούς.
6) Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2021 και αντίγραφα δηλώσεων Ε1 και Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση
Περί μη Υποχρέωσης Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης.
7) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.
8) Μια φωτογραφία για την κάρτα δικαιούχου (ισχύει για τους νέους δικαιούχους).
9) Απόφαση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ του/της ενδιαφερόμενου/ης και άλλων μελών της οικογένειας (εάν υπάρχουν) με ποσοστό 67% & άνω ή βεβαίωση ΟΠΕΚΑ χορήγησης επιδόματος.
10) Σε περίπτωση διάστασης συζύγων, προσκομίζεται αντίστοιχο έγγραφο που το αποδεικνύει.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα άλλου Κοινωνικού Παντοπωλείου του Νομού (ελέγχεται αυτοδίκαια και από την υπηρεσία).

Για περισσότερες πληροφορίες και τηλεφωνικά ραντεβού στα τηλέφωνα:

28213 44227, 28213 44226.

Τα σχόλια είναι κλειστά.