Χανιά:Πρωτοβουλία για τα Συμβούλια Νεολαίας στο Δήμο Πλατανιά

Σε διαδικτυακή εκδήλωση της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου, με θέμα «Η συμμετοχή των νέων σε τοπικό επίπεδο, καλές πρακτικές από τη λειτουργία Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας», συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Νεολαίας στο Δήμο Πλατανιά κ Μπομπολάκης Χαρίτων.

Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση Δήμων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις τρέχουσες δράσεις της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου. Παράλληλα έγινε παρουσίαση καλών πρακτικών σχετικά με τη διασφάλιση της συμμετοχής των νέων σε τοπικό επίπεδο ενώ τέθηκαν προτάσεις στοχευμένων πολιτικών για ζητήματα νεολαίας.

Στα συμπεράσματα της συζήτησης, επισημάνθηκε η ανάγκη εμβάθυνσης της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας της χώρας και παράλληλα λήψης πρωτοβουλιών σε κεντρικό επίπεδο, ώστε να στηριχθεί ο θεσμός.
Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες στη κατεύθυνση ενθάρρυνσης συμμετοχής των νέων του Δήμου Πλατανιά σε δράσεις τοπικού επιπέδου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.