Χανιά:Συμμετοχή του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου στο δίκτυο «GLORIA»

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων από το 2000 συμμετέχει στο δίκτυο «GLORIA» (Global Observation Research Initiative in Alpine Environments – Παγκόσμια Ερευνητική Πρωτοβουλία Παρατήρησης του Αλπικού Περιβάλλοντος) το οποίο περιλαμβάνει 137 περιοχές σε όλο τον κόσμο, ενώ 15 ακόμη περιοχές έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στο δίκτυο.
Η περιοχή έρευνας για το ΜΑΙΧ βρίσκεται στα Λευκά Όρη και περιλαμβάνει τέσσερεις κορυφές σε υψόμετρα 1664, 1965, 2160 και 2339 μέτρων. Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί τρεις κύκλοι παρακολούθησης κατά τα έτη 2001, 2008 και 2015. Την τρέχουσα περίοδο εκτελείται ο 4ος κύκλος παρακολούθησης ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου.
Η υπόθεση στην οποία βασίζεται το δίκτυο είναι ότι “οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σε συνδυασμό με την αύξηση της ξηρασίας είναι πιθανόν να απειλήσουν τα αλπικά φυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάποια είδη πιθανόν να αντισταθούν, να προσαρμοστούν ή να μετακινηθούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα με ψυχρότερο περιβάλλον, τα είδη όμως που βρίσκονται κοντά στις κορυφές θα αναγκαστούν να εξαφανιστούν”. Ετσι προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας του δικτύου GLORIA για την συλλογή μακροχρόνιων δεδομένων τα οποία να βασίζονται σε μία τυποποιημένη και αξιόπιστη μεθοδολογία.
Εγκέφαλος της ιδέας ήταν ο καθηγητής Georg Grabherr και οι Dr. Michael Gottfried και Dr. Harald Pauli από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Τμήμα Βιολογίας Διατήρησης, Βλάστησης και Οικολογίας Τοπίου.
Το δίκτυο συντονίζεται σήμερα από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών – Austrian Academy of Sciences (ÖAW) και το Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Επιστημών Ζωής της Βιέννης – University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU).
https://www.gloria.ac.at
Η επιλογή των κορυφών, το σχέδιο της δειγματοληψίας και οι μεθοδολογίες δειγματοληψίας περιγράφονται με κάθε σαφήνεια στο Εγχειρίδιο Πεδίου (The Gloria Field Manual , Standard Multi-Summit Approach) του οποίου η 5η έκδοση δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015.
Η μεθοδολογία δειγματοληψίας είναι κοινή για όλες τις περιοχές του δικτύου και περιλαμβάνει για κάθε μία από τις τέσσερις επιλεγμένες κορυφές, την καταγραφή της φυτοκάλυψης και της συχνότητας εμφάνισης των ειδών σε 16 μόνιμες επιφάνειες ενός τετραγωνικού μέτρου, την καταγραφή της αφθονίας των ειδών σε 8 τμήματα της κορυφής 5 και 10 μέτρα χαμηλότερα της κορυφής, την φωτογραφική τεκμηρίωση των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών και την ωριαία καταγραφή της θερμοκρασίας του εδάφους σε βάθος 10 εκ. με 4 καταγραφείς δεδομένων (Data Loggers) από την οποία προκύπτουν οι ημέρες χιονοκάλυψης για την κάθε κορυφή.
Η ερευνητική ομάδα του ΜΑΙΧ που πραγματοποιεί την τρέχουσα δειγματοληψία αποτελείται από τους κ. Γεώργιο Καζάκη, κ. Dany Ghosn, κα Hλέκτρα Ρεμούνδου, κ. Νίκο Μπορέτο (Τμήμα Γεωπληροφορικής στην Περιβαλλοντική Διαχείριση) και τον καθ. κ. Παναγιώτη Νύκτα (Τμήμα Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Twente).
Η τρέχουσα δειγματοληψία στα Λευκά Όρη χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα MICROCLIM (Horizon 2020).

Τα σχόλια είναι κλειστά.