Χανιά:Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και
τους Προέδρους των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων καλούνται στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 15/7/2020
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 33253/10-7-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 313/2020 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χανίων κατά την περίοδο 2020-2021 {Δήμαρχος}
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
3. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης γης λόγω ρυμοτομίας περιοχή Χαλέπα {Αλόγλου}
4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
5. Έγκριση Α΄ Σταδίου της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας» {Χαζιράκης}
6. Έγκριση Α΄ Σταδίου της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων» {Χαζιράκης}
7. Έγκριση Α΄ Σταδίου (αρχικής και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης) της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας» {Χαζιράκης}
8. Παραχώρηση προαύλιου χώρου γηπέδου Νεροκούρου για διεξαγωγή ετήσιας εκδήλωσης {Μιχαηλάκης}
9. Παραχώρηση του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας για την διεξαγωγή σεμιναρίου και εξετάσεων tae kwon do {Μιχαηλάκης}
10. Παραχώρηση προαύλιου χώρου γηπέδου Αγ. Μαρίνας για διεξαγωγή μουσικής εκδήλωσης {Μιχαηλάκης}
11. Παραχώρηση προαύλιου χώρου γηπέδου Σούδας για την διεξαγωγή εκδήλωσης – συνεστίασης της Τ.Ε. Χανίων του ΚΚΕ {Μιχαηλάκης}
12. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Χανίων” στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-38 (Α/Α ΟΠΣ: 4195) της “Δράσης 4.c.3: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια” της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 {Ξανθουδάκης}
13. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας Δήμου Χανίων” στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-38 (Α/Α ΟΠΣ: 4195) της “Δράσης 4.c.3: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια” της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 {Ξανθουδάκης}
14. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων» και κωδικό ΟΠΣ 5060324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» {Ξανθουδάκης}
15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου & Νέας Κυδωνίας 2019» του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα ΔΕ Νέας Κυδωνίας» του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Χανίων (εκτός σχολικών) 2019» {Ξανθουδάκης}
18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση οδών Ελιάς & Κάμερας οικισμού Χορδακίου» {Ξανθουδάκης}
19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Δήμο Χανίων» {Ξανθουδάκης}
20. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ν. Κυδωνίας 2020» {Ξανθουδάκης}
21. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Σούδας, Κεραμειών 2020» {Ξανθουδάκης}
22. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Έργο αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Χανίων μετά από πλημμυρικές καταστροφές έτους 2017» {Ξανθουδάκης}
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Νέας Κυδωνίας» {Ξανθουδάκης}
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας έτους 2019» {Ξανθουδάκης}
25. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2019» {Ξανθουδάκης}
26. Έκφραση γνώμης επί της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ανενεργού Λατομείου αδρανών με την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» {Ξανθουδάκης -Χαζιράκης}
27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2017» του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις – Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}
29. Πληρωμή αποζημίωσης (4/2020 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κρήτης) {Χαζιράκης}
30. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης και δικαστικών εξόδων για την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας με κ.α. 121304 στο ΟΤ 1066 του Σχ. Πόλεως «ΧΑΛΕΠΑ» (Μουνταλεξάκης Μιχαήλ του Δημητρίου) {Χαζιράκης}
31. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΥΠΕΝ (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Τ.Π.Σ) {Χαζιράκης}
32. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία 040218 στο ΟΤ 92 Σχ. Πόλεως «ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ» {Χαζιράκης}
33. Αποζημίωση ακινήτων στα ΟΤ 217-218-219-220-221-222-223-224 στο Σχ. Πόλεως «ΒΛΗΤΕΣ» {Χαζιράκης}

Τα σχόλια είναι κλειστά.