Χανιά:Τρία σημαντικά έργα για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Π.Ε. Χανίων

Τρία σημαντικά έργα για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Π.Ε. Χανίων ύψους 2,7 εκ. ευρώ υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή.

Στην υπογραφή παραβρέθηκε η Γενική Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Δοξάκη και ο Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Νεκτάριος Κουμάκης.

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων

Το πρώτο έργο αφορά την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στη περιοχή Κάμπος της επαρχιακής οδού Καστέλι – Σφηνάρι – Κεφάλι του Δ. Κισσάμου, για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων από τις διαδοχικές ολισθήσεις στο πρανές της οδού σε μήκος περί τα 400 μέτρα. Η συνολική αξία των εργασιών ανέρχεται σε 2.000.000,00 €.

Διαγραμμίσεις

Το δεύτερο έργο αφορά στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Χανίων και προβλέπει την κατασκευή διαγράμμισης ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων, με λευκό ή κίτρινο ανακλαστικό χρώμα, συνολικού μήκους 85 χλμ. περίπου, σε τμήματα των επαρχιακών δρόμων που η χρήση τους και ο κυκλοφοριακός τους φόρτος απαιτεί τη συντήρηση υφιστάμενων διαγραμμίσεων ή την κατασκευή νέων. Επίσης, προβλέπει αφαίρεση και κοπή κλαδιών ή μικρών δέντρων παρόδιας φύτευσης που εισέρχονται εντός του καταστρώματος για την ασφάλεια της οδού και αύξηση της ορατότητας.
Το έργο προβλέπει ακόμα, αντικατάσταση υφιστάμενων ή τοποθέτηση νέων πινακίδων ρυθμιστικών κυκλοφορίας, επικίνδυνων θέσεων και πληροφοριακών σε θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Χανίων που έχουν αυξημένη επικινδυνότητα. Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού οδικού δικτύου, όπου κρίνεται σκόπιμο από την υπηρεσία.
Οι θέσεις και τα τμήματα επέμβασης θα επιλέγονται από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες του οδικού δικτύου κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου και λαμβάνοντας υπόψη: α) τον κυκλοφοριακό φόρτο κάθε δρόμου, β) την κατάταξη του δρόμου (πρωτεύον ή δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο), γ) τις αναφορές της Τροχαίας και δ) την επικινδυνότητα. Η συνολική αξία των εργασιών ανέρχεται σε 350.000,00 €.

Αποκατάσταση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
του Δήμου Καντάνου – Σελίνου

Οι αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο στην περιοχή του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, διότι από τις ζημιές δυσχεραίνεται η κυκλοφορία και επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς. Το έργο έχει προϋπολογισμό 350.000 ευρώ.
Οι προβλεπόμενες εργασίες θα γίνουν σε επιλεγμένα τμήματα των οδών, στα οποία εμφανίζονται φθορές ρηγματώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών και ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο και την βελτίωση αυτών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.