Χανιά:Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρηση του οδικού τμηματος Αλικιανού-Χανίων

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπενθυμίζεται ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου με τίτλο «Συντήρηση επαρχιακής οδού 27 στο τμήμα Χανιά – Αλικιανός της ΠΕ Χανίων», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ), από την ανάδοχο εταιρία ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του οδικού τμήματος, έτσι ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.
Ενημερώνουμε ότι στο οδικό τμήμα Χανιά – Αλικιανός πραγματοποιείται τμηματικά εκτροπή κυκλοφορίας, με ειδική σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 3654/23.08.2021 (ΦΕΚ 4587/Β/5.10.2021) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Για την αποφυγή ατυχημάτων συνιστάται η προσοχή όλων στην τήρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την εργοταξιακής σήμανσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.