Χάρης Μαμουλάκης:Στη Βουλή οι διακρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την επιδότηση τόκων δανείων

Το ζήτημα που έχει προκύψει με την χρηματοδότηση των τόκων των κοινοπρακτικών δανείων, των ομολογιακών δανείων δηλαδή που έχει λάβει μια επιχείρηση από δυο διαφορετικές τράπεζες, αναδεικνύει με Ερώτησή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ν. Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης με την συνυπογραφή του Τομεάρχη Νίκου Παππά και 29 ακόμα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εάν μια επιχείρηση επέλεξε να δανειοδοτηθεί με Κοινό Ομολογιακό Δάνειο από δυο τράπεζες, αποκλείεται από τη σχετική ενίσχυση, ενώ εάν η ίδια επιχείρηση είχε δανειοδοτηθεί με Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ιδίου ύψους, διάρκειας και λοιπών χαρακτηριστικών αλλά από μια μόνο τράπεζα, θα λάμβανε την ενίσχυση» αναφέρει σε δήλωσή του ο Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Πρόκειται για μια κατάφορη αδικία που προκύπτει από τη σχετική Υπουργική Απόφαση, αφού εισάγεται αδικαιολόγητη, δυσμενής διάκριση σε βάρος των επιχειρήσεων. Μια διάκριση η οποία παραβιάζει την αρχή της ισότητας χωρίς να υφίσταται λόγος δημοσίου συμφέροντος, ενώ οδηγεί περαιτέρω και σε νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού»

Οι Βουλευτές ζητούν απαντήσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχετικά με:

1. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκαν από τις επιλέξιμες δαπάνες αυτές των κοινοπρακτικών δανείων;
2. Πως δικαιολογείται από άποψη νομιμότητας ελευθέρου ανταγωνισμού, η κρατική ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της μίας έναντι της άλλης ανταγωνιζόμενης επιχειρήσεως;
3. Πρόκειται να ενταχθούν άμεσα προκειμένου να τηρηθεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας αλλά και η αποφυγή της νόθευσης του ανταγωνισμού;
Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Εξαίρεση κοινοπρακτικών δανείων που έχουν λάβει μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την προβλεπόμενη στη με αριθμ.37674/10.04.2020 Απόφαση (Β’1291), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημόσια χρηματοδότηση.»

Με σκοπό τη διατήρηση της ρευστότητας και της βιωσιμότητας των υγειών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις 10.04.2020 εκδόθηκε η με αριθμ.37674 Aπόφαση με θέμα «Πρόσκληση για την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19», (Β’ 1291) η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ.40286/23.04.2020 Απόφαση, (Β’1560). Η εν λόγω Απόφαση εκδόθηκε με βάση την από 19.03.2020/C(2020)1863/ Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 2020/C 91 I/01».

Πιο συγκεκριμένα, η κατά την ταυτότητα της πρόσκλησης και της δράσης επιδίωξη , ο σκοπός δηλαδή του νομοθέτη, αυτός της διατήρησης της ρευστότητας και συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας των υγειών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης με τη μορφή κάλυψης τόκων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων, για περίοδο τριών (3) μηνών, δεν αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο. Ρητά, στο σημείο 1 του κεφαλαίου 6 της επισυναπτόμενης, στην εν θέματι Απόφαση, αναλυτικής πρόσκλησης, από τις επιλέξιμες δαπάνες, εξαιρούνται αυτές των κοινοπρακτικών δανείων.

Τα Κοινά Ομολογιακά Δάνεια αποτελούν επιλέξιμα δάνεια σύμφωνα με την Απόφαση. Ως κοινοπρακτικό χαρακτηρίζεται ένα Κοινό Ομολογιακό Δάνειο του οποίου την κάλυψη έχουν αναλάβει πάνω από μια τράπεζες διαφορετικού ομίλου.

Δηλαδή το γεγονός ότι μια επιχείρηση επέλεξε να δανειοδοτηθεί με Κοινό Ομολογιακό Δάνειο από Δυο τράπεζες την αποκλείει από την ενίσχυση ενώ εάν η ίδια επιχείρηση είχε δανειοδοτηθεί με Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ιδίου ύψους, διάρκειας και λοιπών χαρακτηριστικών αλλά από Μια τράπεζα θα λάμβανε την ενίσχυση. Τίθεται λοιπόν σε κίνδυνο η βιωσιμότητά της επιχείρησης αυτής λόγω της επιλογής δυο Τραπεζών αντί μιας.

Δηλαδή με την Υπουργική αυτή Απόφαση εισάγεται αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση σε βάρος επιχειρήσεων τελούντων υπό τις ίδιες πραγματικές συνθήκες πράγμα που παραβιάζει απόλυτα την αρχή της ισότητας χωρίς να υφίσταται δικαιολογητικός λόγος δημοσίου συμφέροντος και οδηγεί περαιτέρω σε νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Με δεδομένο ότι στο από 8.4.2020 C(2020) 2348 Εγκεκριμένο Καθεστώς και στην 19.03.2020/C(2020)1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη εξαίρεσης και ότι στο άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζεται ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκαν από τις επιλέξιμες δαπάνες αυτές των κοινοπρακτικών δανείων;
2. Πως δικαιολογείται από άποψη νομιμότητας ελευθέρου ανταγωνισμού, η κρατική ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της μίας έναντι της άλλης ανταγωνιζόμενης επιχειρήσεως;
3. Πρόκειται να ενταχθούν άμεσα προκειμένου να τηρηθεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας αλλά και η αποφυγή της νόθευσης του ανταγωνισμού;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης
Παππάς Νίκος
Αβραμάκης Λευτέρης
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Γιάννης
Δραγασάκης Γιάννης
Ελευθεριάδου Τάνια
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Λάππας Σπύρος
Μάρκου Κώστας
Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Μωραΐτης Θάνος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Συρμαλένιος Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Τσίπρας Γιώργος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία

Τα σχόλια είναι κλειστά.