Διαδικτυακή εκδήλωση από την Περιφέρεια Κρήτης για τις Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γαλάζια Ανάπτυξη

Διαδικτυακή εκδήλωση από την Περιφέρεια Κρήτης για τις Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη σημασία της στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

«Τομείς Γαλάζιας Ανάπτυξης όπως η αλιεία, ο παράκτιος θαλάσσιος τουρισμός, η υδατοκαλλιέργεια, η προοπτική ανάπτυξης υπεράκτιων μορφών ενέργειας, η ερευνητική πρόοδος στη γαλάζια βιοτεχνολογία, αλλά και η ισχυρή ερευνητική συνιστώσα στο νησί, καθιστούν καίρια τη συμβολή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για την αξιοποίηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και την από κοινού αναζήτηση καινοτόμων, νέων προοπτικών για έξυπνες επενδύσεις στην παράκτια ζώνη και στη θάλασσα». Αυτό ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών-Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ για τις Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη σημασία της στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MISTRAL – Interreg MED, το οποίο εστιάζει σε στρατηγικές καινοτομίας στη Μεσόγειο για τη δημιουργία διακρατικών clusters και δικτύων που σχετίζονται με τη Γαλάζια Ανάπτυξη και στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως Εταίρος.

Η συντονίστρια του έργου εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης Αλίκη Καρούσου ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να συνεισφέρουν στα σχέδια της Περιφέρειας για την γαλάζια ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

Επίσης, η εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ παρουσίασε το πρόγραμμα BLUE PROTOTYPE, το οποίο είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των εταιριών MAREINCOGNITA και ΦΑΟΣ που δραστηριοποιούνται τον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης και στον τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν καλές πρακτικές στη γαλάζια ανάπτυξη καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία και ευκαιρίες στο τομέα. Σημαντική αναφορά έγινε στη θέση της Περιφέρειας Κρήτης στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου καθώς και προτάσεις για την γαλάζια ανάπτυξη στο πλαίσιο αυτό.

Στην εκδήλωση που ξεπέρασε τις πενήντα συμμετοχές συμμετείχαν ακόμα στελέχη της Περιφέρειας, του ΕΛΚΕΘΕ, των Αναπτυξιακής Ηρακλείου και Λασιθίου, πανεπιστημίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου, της εταιρίας Costa Nostrum, τουριστικών επιχειρήσεων κ.ά.

Τα σχόλια είναι κλειστά.