Διαιτητικό δικαστήριο | Πήρε πίσω τα δελτία η ΑΕΛ

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Μετά την ανάκληση των δελτίων 5 ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ και την προσφυγή της στο διαιτητικό δικαστήριο που αποφάσισε να διατηρηθούν σε ισχύ τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των προαναφερθέντων ποδοσφαιριστών.

1) Δέχεται τυπικά και –κατά πλειοψηφία- κατ’ ουσίαν: α) την έφεση της ΠΑΕ ΑΕΛ κατά της ΕΠΟ και της με αριθμό 374/2024 απόφασης ΕΙΠ/ΕΠΟ, β) την έφεση των ποδοσφαιριστών Μ. Τσουμάνη, K. Fatai, V. Stina, S. Cocic και L. Moreira κατά της ΕΠΟ και της με αριθμό 374/2024 απόφασης ΕΙΠ/ΕΠΟ, γ) την πρόσθετη παρέμβαση του ΠΣΑΠΠ.
Εξαφανίζει την υπ’ αριθμόν 374/2024 απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (ΕΙΠ/ΕΠΟ), προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των προαναφερθέντων ποδοσφαιριστών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.