Δήμος Αγίου Νικολάου:Στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας

Ενημερωτική συνάντηση, πραγματοποιήθηκε σήμερα (18/1), στα γραφεία του ΟΚΥΔΑΝ μεταξύ εκπροσώπων από τα τμήματα κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας, Κέντρο Κοινότητας, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) με συντονίστρια την ερευνήτρια της Ιατρικής Σχολής Κρήτης κ. Ειρήνη Γεργιαννάκη.
Στην συζήτηση που συντόνιζε η Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοσίων Σχέσεων κ. Ευαγγελία Φανουράκη, συμμετείχε με διαδικτυακή παρέμβασή του ο Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος κ. Χρήστος Λιονής , ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε : “H πανδημία COVID-19 ανέδειξε την αναγκαιότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην κατεύθυνση της εστιασμένης στο πρόσωπο και ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας του πληθυσμού. Η συμβολή της κοινότητας και των θεσμικών φορέων τους στην εκτίμηση των αναγκών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού και στο σχεδιασμό των υπηρεσιών τους, είναι ιδιαίτερα σημαντική όσο ποτέ”.

Μετά την παρουσίαση των στόχων και των τμημάτων της μελέτης για την κατάρτιση του προφίλ υγείας του πληθυσμού Αγίου Νικολάου, αλλά και την αναφορά στα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από διάφορους φορείς υγείας, τον λόγο πήραν οι υπηρεσιακοί παράγοντες που έρχονται καθημερινά σε επαφή με συνδημότες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι οποίοι έθεσαν τόσο τους πιο κρίσιμους κατά την εμπειρία τους άξονες παρέμβασης αλλά και τους φραγμούς – δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Η μελέτη αυτή, που υλοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με το τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο – δημότη του Αγίου Νικολάου και θα αποτελέσει τον πρώτο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου σε επίπεδο δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Πρόκειται δε, να ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου, με το πρώτο από τα τρία παραδοτέα θέματα, να έχει ήδη πάρει τον δρόμο προς την επιτροπή παρακολούθησης.

Τις προσεχείς ημέρες 250 συμπολίτες μας στον Άγιο Νικόλαο και στις Τοπικές Κοινότητες με τυχαιοποιημένη διαδικασία θα λάβουν μια επιστολή κι ένα ερωτηματολόγιο που θα τους ζητείται να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά τους στοιχεία και τις ανάγκες τους σε επίπεδο υγείας. Μέσα στον φάκελο θα συμπεριλαμβάνεται κι ένας μικρότερος τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να αποστείλουν στο πανεπιστήμιο το απαντημένο ερωτηματολόγιο. Είναι πολύ σημαντικό, όσοι τις λάβουν να μην διστάσουν να συμμετάσχουν συμβάλλοντας έτσι σε έναν προσωποποιημένο προγραμματισμό βάσει των πραγματικών αναγκών της περιοχής μας. Οι απαντήσεις που είναι ανώνυμες, θα αποσταλούν μόνο στους ερευνητές του προγράμματος, προστατεύονται από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν στον Δήμο ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.