Δήμος Αγίου Βασιλείου:Αγιασμό – Εγκαίνια του νηπιαγωγείου Ακουμίων

Η πράξη της ίδρυσης και της έναρξης λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας, κυρίως όταν αυτά λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια, αναμφίβολα αποτελούν γεγονότα από τα πλέον ενθαρρυντικά και αισιόδοξα για το μέλλον αυτού του τόπου. Γιαυτό και η σημερινή ημέρα, τολμώ να πω, αποτελεί σταθμό στη σύγχρονη ιστορία των Ακουμίων.
Να αποσαφηνίσω επίσης εξαρχής, ότι το σημερινό ευτυχές γεγονός δεν είναι αποτέλεσμα της δράσης ενός, άλλα σύμπραξης πολλών, θεσμικών εκπροσώπων, συμβουλίων, υπηρεσιών, αλλά και ιδιωτών, οι οποίοι τελικά το κατέστησαν εφικτό και εν τέλη πραγματικότητα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Η δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει, στοχεύοντας στην βελτίωση της καθημερινότητας, στη διαμόρφωση συνθηκών ευημερίας, κοινωνικής και οικονομικής προόδου, μαζί με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που αφορούν σε υποδομές αναπτυξιακά έργα κ.ά., εντάσσει συνεχώς και κατά προτεραιότητα, πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση, στη δια βίου μάθηση και στη επιμόρφωση, σύμφωνα με τις ανάγκες των δημοτών της.
Σαφές δείγμα της προσπάθειας αυτής η ίδρυση του νηπιαγωγείου Ακουμίων, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) με αρ. 4582 της 30ης Αυγούστου 2022.
Θα ήθελα ωστόσο με την ευκαιρία να διευκρινίσω ότι πρόκειται για ίδρυση και όχι επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου Ακουμίων. Αφορά δηλαδή την εξαρχής ίδρυση νέου σχολείου, για την οποία απαιτήθηκε υλοποίηση όλων των τυπικών διαδικασιών και λήψη όλων των σχετικών εγκρίσεων και αποφάσεων.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις απαιτητικές διαδικασίες που έπρεπε να προωθηθούν για να φτάσουμε στο προσδοκώμενο, το οποίο μας χαροποιεί όλους ιδιαιτέρως.
Αισθάνομαι όμως στο σημείο αυτό την ανάγκη να αναφερθώ, και ευχαριστήσω τους υποστηρικτές αυτής προσπάθειας, με την σειρά που αυτοί έδρασαν:
Το συντοπίτη μας, με καταγωγή από τα Ακούμια, κύριο Κωσταντινάκη Μανόλη, ο οποίος, ευτυχή συγκυρία, πριν από 2-3 χρόνια φρόντισε με δικές του δαπάνες, να ανακαινίσει εκ βάθρων το δημοτικό κτήριο στο οποίο βρισκόμαστε και να το αποδώσει στην κοινωνία για σκοπούς κοινωφελείς.
Το Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, για την ενθάρρυνση και έμπρακτη υποστήριξη, όλες τις φορές που απαιτήθηκε, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Βασιλείου για τις ομόφωνες σχετικές αποφάσεις του.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και της Σχολικής Επιτροπής.

To διευθυντή Αθμιας εκπαίδευσης Ρεθύμνου κ. Καρβούνη για τη θετική στάση και γενναία σύμπραξη από την πλευρά του.

Τις συνεργάτες μου στο γραφείο παιδείας, την οικονομική υπηρεσία, τους υπεύθυνους αντιδημάρχους τεχνικών υπηρεσιών και καθαριότητας του Δήμου, την πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Ακουμίων.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη για τον οποίο θα επισημάνω ότι ο ρόλος του δεν ήταν απλά ενεργός, δεν ήταν μόνο καταλυτικός, αλλά καθοριστικός, σε όλη τη διάρκεια των προσπαθειών.

Και βέβαια την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρή και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Όλοι οι παραπάνω, πρόσωπα, φορείς και υπηρεσίες, συνέβαλαν θετικά ώστε να φτάσουμε αισίως στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να εγκαινιάζουμε σήμερα το μοναδικό νέο σχολείο στην Κρήτη, και ένα από τα εννέα που ιδρύθηκαν φέτος σε όλη την Ελλάδα.

Κυρίες και κύριοι, είναι βεβαιωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο, ότι η ύπαρξη και η λειτουργία μιας σχολικής μονάδας εντός των ορίων μιας κοινωνίας, εκτός του εκπαιδευτικού ρόλου επιτελεί και άλλους, εξίσου σοβαρούς, διότι λειτουργώντας συνεκτικά, ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ των μελών της και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλλά και των ατόμων της.
Αγαπητοί συνδημότες, κάτοικοι της Κοινότητας Ακουμίων, ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή αναφορά μας σχετικά με το νεοϊδρυθέν νηπιαγωγείο, σας καλούμε να αγκαλιάσετε το νέο σας σχολείο, να στηρίξετε τη λειτουργία του και τους εκπαιδευτικούς του, για ένα και μόνο λόγο: Γιατί επίσημα πλέον από σήμερα, εδώ, αρχίζουν να διαμορφώνονται οι αυριανοί πολίτες, το μέλλον του τόπου σας!

Καλορίζικο , Καλή σχολική Χρονιά
Σας Ευχαριστώ

Αντώνης Τσουρδαλάκης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου & Υπεύθυνος Παιδείας
Αγίου Βασιλείου
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Ρεθύμνου

Τα σχόλια είναι κλειστά.