Δήμος Αγίου Βασιλείου:Πρόγραμμα ΄΄Ψυχολόγοι στα σχολεία΄΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» –

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του προγράμματος «Ψυχολόγοι στα Σχολεία» του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καλούμε τους ενδιαφερόμενους ψυχολόγους με εμπειρία σε εφήβους και παιδιά, όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο dimoslam@yahoo.gr μέχρι 25/10/2021.

Στον/στην ψυχολόγο θα ανατεθεί το έργο:

της τακτικής παρουσίας στα σχολεία της εμβέλειας του Δήμου,
της πραγματοποίησης ενημερωτικών συναντήσεων για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς,
του εντοπισμού περιπτώσεων και συμβουλευτικής παιδιών και οικογενειών που χρήζουν παρέμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2832340203, 2832023091.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.