Δήμος Αμαρίου:120.000 € για βελτιωτικές παρεμβάσεις σε σχολικές υποδομές, δημοτική οδοποιία και εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ

120.000 € για βελτιωτικές παρεμβάσεις σε σχολικές υποδομές, δημοτική οδοποιία και εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ στο Δήμο Αμαρίου
Υπεγράφησαν τέσσερις συμβάσεις από τον Δήμαρχο Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό

Στην υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 120.000 €, προέβη τις προηγούμενες μέρες, παρουσία των αναδόχων, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Συγκεκριμένα, το πρώτο έργο με τίτλο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», αφορά την διαπλάτυνση και ανάπλαση δημοτικής από την κεντρική πλατεία έως τον Ιερό Ναό Παναγίας οδού εντός ορίων του οικισμού της Πατσού. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 45.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης με συμμετοχή 40.000 € και ίδιους πόρους του Δήμου Αμαρίου.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το Υποέργο 1 του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. Δήμου Αμαρίου» και περιλαμβάνει την εκτέλεση του συνόλου των απαραίτητων εργασιών για την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των Κ.Ε.Π. Συβρίτου και Κουρητών του Δήμου Αμαρίου μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α.), στους οικισμούς Αγία Φωτεινή και Φουρφουράς αντίστοιχα. Οι παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 38.055 €, χρηματοδοτούνται από το NextGenerationEU – European Union, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0.

Το τρίτο έργο με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 22.639 €, περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες αντιστήριξη πρανούς στη δυτική είσοδο (από τη μεριά της Αγίας Παρασκευής) του οικισμού του Αγίου Ιωάννη, με σκοπό την αποκατάσταση της τοπικής εδαφικής ολίσθησης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Τέλος, η τέταρτη σύμβαση, προϋπολογισμού 14.301 €, αφορά το έργο με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» και συγκεκριμένα εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Συβρίτου. Οι εν λόγω παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Μέσα από μια σειρά συστηματικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με την επίλυση ζητημάτων καθημερινότητας επιδιώκουμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υποδομές του Δήμου μας. Οι τέσσερις συμβάσεις που υπογράψαμε αφορούν αναγκαίες εργασίες βελτίωσης της δημοτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Πατσού και Αγ. Ιωάννη, την συντήρηση και την ενίσχυση της λειτουργικότητας του Γυμνασίου Συβρίτου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των δύο υφιστάμενων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου μας σε Αγ. Φωτεινή και Φουρφουρά. Πρόκειται για μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις αν αναλογιστεί κανείς τα σημαντικά θέματα τα οποία έρχονται να επιλύσουν».

Τα σχόλια είναι κλειστά.