Δήμος Αμαρίου: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 07-04-2021 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019. Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Δρόμων στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Συβρίτου Δήμου Αμαρίου».

2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Φθαρμένων Αρδευτικών Δικτύων Τ.Κ. Άνω Μέρους – Γερακαρίου – Ελενών – Μέρωνα – Βισταγής και Καλογέρου Δήμου Αμαρίου».

3. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Αμαρίου».

4. Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αμαρίου, για την Υλοποίηση του έργου: «Αναπαλαίωση Επτά Παλαιών Βρυσών Δ.Ε. Συβρίτου και Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου».

5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους, υποέργο (νέο): Κατασκευή τεσσάρων Γηπέδων 5Χ5 στο Δήμο Αμαρίου».

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους, υποέργο (νέο): Κατασκευή τεσσάρων Γηπέδων 5Χ5 στο Δήμο Αμαρίου».

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους, υποέργο (νέο): Κατασκευή τεσσάρων Γηπέδων 5Χ5 στο Δήμο Αμαρίου».

8. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους, υποέργο (νέο): Κατασκευή τεσσάρων Γηπέδων 5Χ5 στο Δήμο Αμαρίου».

9. Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αμαρίου, για την Υλοποίηση του έργου: «Έργα Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Αγ. Παρασκευής – Αποδούλου – Κουρουτών και Φουρφουρά (με αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αποδούλου) Δήμου Αμαρίου».

10. Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αμαρίου, για την Υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου (υποέργο 1): Προπαρασκευαστικές Ενέργειες για το Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου».

11. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου που προκλήθηκαν από τις Πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019».

12. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου που προκλήθηκαν από τις Πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019».

13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου που προκλήθηκαν από τις Πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019».

14. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου που προκλήθηκαν από τις Πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019».

15. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΣΔΑΚ και του Δήμου Αμαρίου για την Εναρμόνιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αμαρίου με το Νέο Εθνικό Σχέδιο.

16. Ορισμός Τακτικού Μέλους με τον Αναπληρωτή του στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΣΔΑΚ και του Δήμου Αμαρίου για την Εναρμόνιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αμαρίου με το Νέο Εθνικό Σχέδιο.
17. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.