Δήμος Αποκόρωνα: Αλλεργία σε καινοτόμες δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων

Για μία ακόμα φορά η Περιφέρεια Κρήτης δείχνει το δρόμο προς την καινοτομία για όσους βέβαια Δήμους επιθυμούν να εκσυγχρονιστούν ως προς την διαχείριση αποβλήτων ,όπως έπιπλα, ξύλα, υφάσματα, μικρές ποσότητες μπαζών κ.λπ και να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Την ίδια ώρα όμως που η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο Interreg Europe – WINPOL και με έμπρακτο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια είναι στο πλάι των Δήμων για τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση ήπιων δράσεων που εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ο Δήμος Αποκόρωνα βρίσκεται ακόμα στην «εποχή του λίθου»: μαζεύει τα σκουπίδια όπως και όποτε μπορεί, καίει τα σκουπίδια σε ιδιόκτητα οικόπεδα και γενικά απέχει επιδεικτικά και με θόρυβο από ότι καινοτόμο υπάρχει σε επίπεδο διαχείρισης αποβλήτων.

Οι ευκαιρίες και τα εργαλεία που παρέχει η ΕΕ, το κεντρικό κράτος αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου οι Δήμοι να επωφεληθούν από τις καινοτομίες στη διαχείριση απορριμμάτων (όπως έξυπνοι κάδοι, χρήση έξυπνων εφαρμογών, νέες τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, κλπ) είναι πολύτιμα αλλά φαίνεται ότι για να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να υπάρχει και ικανή Δημοτική αρχή.

Ο Δήμος Αποκόρωνα όπως δείχνει άλλωστε και η συστηματική απουσία του από τέτοιους είδους δράσεις αλλά και η καθημερινότητα των ίδιων των Δημοτών του, θεωρεί προφανώς ότι η βελτίωση των πολιτικών που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, δεν αφορά την περιοχή και προτιμά να χειρίζεται το θέμα με γνώμονα τα μικροσυμφέροντα.

Κάθε μέρα επομένως που περνάει ο Δήμος χάνει ευκαιρίες για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων του! Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε στην «εποχή του λίθου»! Η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο με την αλλαγή σελίδας στη διοίκηση του Δήμου!

«Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»

Τα σχόλια είναι κλειστά.