Δήμος Χανίων:Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον Ανοικτό Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων

Κοινοποίηση της 336/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων και του ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 515/13-7-2020, περί συγκρότησης κριτικής επιτροπής για τον Ανοικτό Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’ .

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, προς ενημέρωση των μελών της κριτικής επιτροπής και των συμμετεχόντων στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’, ότι η με αρ. 336/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί συγκρότησης κριτικής επιτροπής για τον Ανοικτό Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ», δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. 515/13-7-2020.
Η απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, το ΦΕΚ δημοσίευσής της καθώς και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες, προς όλους τους ενδιαφερόμενους , στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr, στον δικτυακό τόπο https://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/arxit-diag-geitonia2019.html

Τα σχόλια είναι κλειστά.