Δήμος Χερσονήσου:Πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για οδικά έργα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

940.000 ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σε υποδομές για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα – Έργα βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής

Πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση οδικών έργων στο αγροτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής κατέθεσε ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο πρόσκλησης η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο δήμος Χερσονήσου υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Χερσονήσου (οδοστρωσία-ασφαλτικά)», συνολικού προϋπολογισμού 940.000 ευρώ.
Η πρόταση αφορά στη βελτίωση της βατότητας και των κυκλοφοριακών συνθηκών υφιστάμενου χωμάτινου αγροτικού δρόμου ο οποίος βρίσκεται εντός ορίων των οικισμών Καινούργιου Χωριού και Γάλυπε της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής και συγκεκριμένα ξεκινάει από το όριο του οικισμού Καινούργιο Χωριό, διασχίζει την περιοχή Κεφάλα και καταλήγει στη θέση Άγιος Ιωάννης όπου συναντά τον δημοτικό δρόμο.
Το τμήμα είναι αυτοτελές καθότι πρόκειται για μια συνεχόμενη διαδρομή που εξυπηρετεί γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις, δεν υπάγεται στην διαδημοτική οδοποιία και όταν ολοκληρωθεί στο σύνολο της δεν θα αφήσει ελλείψεις ή πρόσθετες παρεμβάσεις που θα απαιτούνται.
Σημειώνεται ότι η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής είναι χαρακτηρισμένη ως ορεινή και αγροτική, με ποσοστό 21,48%, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού να απασχολείται στον πρωτογενή τομέα.
Ο αγροτικός δρόμος χρησιμοποιείται καθημερινά από τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής, εξυπηρετώντας την πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, άλλα και κτηνοτροφικές και μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις τους.
Το έργο χαρακτηρίζεται από απόλυτη ωριμότητα καθώς έχουν εξασφαλιστεί το σύνολο των αδειών και εγκρίσεων, έχουν εγκριθεί οι σχετικές μελέτες και έχουν εκπονηθεί τα τεύχη δημοπράτησης.
Επιπλέον ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και διαχειριστική επάρκεια για την εκτέλεση του έργου.
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προβλέπονται παρεμβάσεις στο υφιστάμενο χωμάτινο κατάστρωμα που αφορούν στην εξομάλυνση της επιφάνειας, απομάκρυνση καταπτώσεων, διαμόρφωση τάφρου – ερείσματος με μικρές χωματουργικές εργασίες βελτίωσης πρανών χωρίς να γίνεται ανύψωση ή κατάπτωση της σκάφης.
Με την επέμβαση αυτή το νέο οδόστρωμα του αγροτικού δρόμου, θα αποκτήσει ικανοποιητικά μηχανικά χαρακτηριστικά, θα ελαχιστοποιηθούν οι φθορές του και θα διευκολυνθεί στο μέγιστο βαθμό η προσπέλαση στις ιδιοκτησίες που εξυπηρετεί.

Τα σχόλια είναι κλειστά.