Δήμος Ηρακλείου:Κατάρτιση επιχειρήσεων τουρισμού σε θέματα αειφορίας

Ανοικτή πρόσκληση για κατάρτιση επιχειρήσεων τουρισμού σε θέματα αειφορίας απευθύνει ο Δήμος Ηρακλείου στοχεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Αντικείμενο του έργου για την «Ενίσχυση Τοπικής Τουριστικής Οικονομίας», που χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ηρακλείου και εκτελείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» είναι:
1. Η διαμόρφωση τοπικού πλαισίου αειφόρου επιχειρηματικότητας και πιστοποίησης της αειφορίας
2. Η ευαισθητοποίηση-ενημέρωση-επιμόρφωση επιχειρήσεων που σχετίζονται με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο με την υλοποίηση 12 δίωρων διαλέξεων (6 διαδικτυακών για το θεωρητικό μέρος και 6 δια ζώσης για το πρακτικό μέρος), θα απευθύνονται συνολικά σε 20 τουλάχιστον επιχειρήσεις.
3. Η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων συμβουλευτικής και πιστοποίησης επιχειρήσεων για συνολικά δώδεκα (12) επιχειρήσεις / 4 τουλάχιστον επιχειρήσεις ανά κλάδο (εστίασης, φιλοξενίας, παραγωγής).
4. Η σύνταξη Οδηγού εκθέσεων ολιστικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων (ESG) σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας και η περιβαλλοντική εναρμόνιση με κανονισμούς και οδηγίες για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής

Στόχος του έργου είναι να δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα και εργαλεία προσαρμογής και πιστοποίησης στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ώστε το Ηράκλειο να προσαρμοστεί στις τελευταίες τάσεις του τουρισμού και να αναδειχθεί η σημασία της πιστοποίησης ως μέσο για τις επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις. Επιδιώκεται παράλληλα να γίνει κατανοητή η σημασία των εκθέσεων βιωσιμότητας και ανάπτυξης.
Τα σεμινάρια αφορούν στα έξι (6) βασικά κριτήρια στα οποία γίνεται η αξιολόγηση επιχειρήσεων σε ότι αφορά την αειφορία: Αειφορία και Πιστοποίηση, Ενέργεια, Νερό, Απόβλητα, Προμήθειες και το Ανθρακικό Αποτύπωμα

Σε επόμενο στάδιο θα επιλεγούν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τέσσερεις (4) ανά κατηγορία (εστίαση, φιλοξενία, παραγωγή) για να τους παρασχεθούν υπηρεσίες πιλοτικής αξιολόγησης και θα γίνει εφαρμογή καλών πρακτικών αειφορίας με στόχο την βελτίωση της επίδοσής τους στα βασικά κριτήρια αειφορίας. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή των καλών πρακτικών.
Τα σεμινάρια θα υλοποιήσει η GREEN EVOLUTION A.E. η οποία είναι εξειδικευμένη σε θέματα αειφόρου τουρισμού και εκπαιδευτικός εταίρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Βιώσιμου Τουρισμού (GSTC) για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η συμμετοχή μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο κάτωθι σύνδεσμο https://forms.gle/4h86c2dYNBK5hUgaA είτε με email: info@heraklionmsa.gr και dialyna@heraklionmsa.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ 2813409779/2813409450 και 6974022633.
«Ζητούμενο της εποχής είναι η δημιουργία ανθεκτικών και αειφόρων τουριστικών προορισμών, το Ηράκλειο το γνωρίζει και ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αξιολογηθήκαμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Βιώσιμου Τουρισμού ως προορισμός. Ο προορισμός όμως είναι οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις του και για αυτό προχωράμε στην κατάρτιση επιχειρήσεων τουρισμού σε θέματα αειφορίας, θέλοντας να βοηθήσουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες ν’ ανταποκριθούν στη νέα επιχειρηματική πραγματικότητα και το Ηράκλειο να γίνει ένας αειφόρος τουριστικός προορισμός προς όφελος των πολιτών του πρωτίστως και σαφώς των επισκεπτών» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Σισαμάκης

Τα σχόλια είναι κλειστά.