Δήμος Ηρακλείου:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ηρακλείου μέσω τηλε-εκπαίδευσης

Ο Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηρακλείου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηρακλείου θα δημιουργηθούν τα παρακάτω τμήματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25 Χ
2 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής 25 Χ
3 Ιστορία της Τέχνης 25 Χ
4 Τοπική Ιστορία 25 Χ
5 Βασικά Αγγλικά Α1 50 Χ
6 Βασικά Αγγλικά Α2 50 Χ
7 Βασικά Γαλλικά Α1 50 Χ
8 Βασικά Γαλλικά Α2 50 Χ
9 Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ
10 Βασικά Γερμανικά Α2 50 Χ
11 Βασικά Ιταλικά Α1 50 Χ
12 Βασικά Ιταλικά Α2 50 Χ
13 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
14 Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25 Χ
15 Ρώσικα για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
16 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
17 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου και αποστολή τους στο email: kdvm@heraklion.gr.
Αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.heraklion.gr/resilient/kdvmh/kdvm.html
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου:
Τηλ.: 2813409423, 203 Email: kdvm@heraklion.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.