Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Αίτημα Δημάρχου στην ΚΤΥΠ για την διενέργεια μετασεισμικού ελέγχου σχολικών κτιρίων του Δήμου

ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Μ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΤΥΠ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό πως ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης – σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άμεσου οπτικού ελέγχου που διενήργησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – απέστειλε σήμερα αίτημα προς την ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) για την άμεση αποστολή κλιμακίου μηχανικών προκειμένου να διενεργήσει – μετά από τον πρόσφατο σεισμό των 4,8 ρ. – επιτόπιο έλεγχο των σχολικών κτιρίων και να διαπιστώσει την καταλληλότητα ή μη αυτών για άμεση χρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία ορίζει ότι «μετά την εκδήλωση σεισμού, η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για α) τη διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών παιδείας και β) τη μελέτη και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμό σε κτίρια και εγκαταστάσεις υποδομών Παιδείας»

Τα σχόλια είναι κλειστά.