Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Έως τις 28 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων

Από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη στο πλαίσιο του β΄ Κύκλου 2021 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συμμετέχει στον ανωτέρω Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ως φορέας υποδοχής, αφού είχαν προηγηθεί οι αναγκαίες διοικητικές ενέργειες στις οποίες προέβη η Διοίκηση του Δήμου. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε για τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας την κάλυψη 12 θέσεων μέσω μετάταξης. Αναλυτικά οι, προς κάλυψη, θέσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Θέσεις προς κάλυψη μέσω μετάταξης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Κωδικός Θέσης Κατηγορία Εκπαίδευσης Κλάδος Γενικό Περίγραμμα
6551821195 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2.20 – Εργάτης
5526496063 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.6 – Υπεύθυνος πληροφόρησης και εξυπηρέτησης κοινού
2274127441 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.6 – Υπεύθυνος πληροφόρησης και εξυπηρέτησης κοινού
1810813974 ΔΕ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.1 – Υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης
1940105781 ΔΕ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 2.10 – Οδηγός
8723901155 ΔΕ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2.1 – Υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης
8373361161 ΥΕ ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.14 – Προσωπικό καθαριότητας
3925991931 ΤΕ ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.5 – Διοικητικός Υπάλληλος
6677687810 ΠΕ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 24.1 – Ειδικός Πολεοδομικών Θεμάτων, ρυθμίσεων & Εφαρμογών
7192416881 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.20 – Εργάτης
8944669643 ΔΕ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 2.10 – Οδηγός
1204640621 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 3.1 – Βρεφονηπιοκόμος – Νηπιαγωγός

Στόχος της συμμετοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον Κύκλο Κινητικότητας είναι η κάλυψη των κενών θέσεων που υπάρχουν στις υπηρεσίες, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες.
Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΟΤΑ που επιθυμούν να μεταταχθούν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση – μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου – για μετάταξη σε κενή οργανική θέση έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021. Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr με χρήση των κωδικών TAXIS που ήδη διαθέτουν.

Τα σχόλια είναι κλειστά.