Δήμος Μινώα Πεδιάδας : Γνωστοποίηση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί χρηματικών καταλόγων άρδευσης

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό πως έχουν αναρτηθεί, στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, οι χρηματικοί κατάλογοι ΑΡΔΕΥΣΗΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ έτους 2020 για τις κοινότητες του Δήμου ανά αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα, προς υποβολή ενστάσεων:

1. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των χρηματικών καταλόγων άρδευσης, ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2020 και

2. Ως χρονική περίοδος πληρωμής των λογαριασμών άρδευσης ορίζεται η περίοδος από τις 18 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.