Δήμος Πλατανιά:«Ανάρτηση οριστικού πίνακα δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020, Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα

Σε συνέχεια των ενεργειών και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από το Δήμο Πλατανιά κατά τα προηγούμενα έτη, για την αποκατάσταση των λαθών στον πίνακα επιμερισμού των ποσών που κατανέμονται στις Κοινότητες Πρασέ και Σέμπρωνα, ώστε να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων αυτών, μέσω της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στις 08/08/2023, ο οριστικός πίνακας με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020 των Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα.
Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html , στην κατηγορία: «Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020».
Τα ποσά που αντιστοιχούν στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, πρόκειται

Τα σχόλια είναι κλειστά.