Δήμος Ρεθύμνης:Με νέο αμμοκαθαριστικό εξόπλισε το στόλο των οχημάτων του για τον καθαρισμού ακτών

Μ’ ένα σύγχρονο ελκόμενο μηχάνημα καθαρισμού ακτών (αμμοκαθαριστικό) ενίσχυσε προσφάτως ο Δήμος Ρεθύμνης και η Δ/νση Περιβάλλοντος τον εξοπλισμό οχημάτων που διαθέτει για τον έγκαιρο και αποτελεσματικό καθαρισμό των ακτών του Ρεθύμνου.
Το εν λόγω μηχάνημα είναι αξίας 122.760 €, δαπάνη που καλύφθηκε από πόρους του Δήμου και από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπ. Εσωτερικών.

Χρησιμοποιείται για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας και διαμόρφωσης των παραλιών στο Δήμο Ρεθύμνης, οι οποίες καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 50.000 τετραγωνικών μέτρων .

Ο καθαρισμός των παραλιών από φερτά υλικά και απορρίμματα είναι έργο που εκτελείται συστηματικά πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου και της ωοτοκίας της χελώνας caretta – caretta. Πρόκειται δηλαδή για τη χρονική περίοδο που μεσολαβεί από το χειμώνα μέχρι την 1η Μαΐου κάθε έτους.

Ο εντατικός καθαρισμός των ακτών διενεργείται κυρίως κατά τους μήνες της Άνοιξης όποτε το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο μήκος των παραλιών του Ρεθύμνου και το σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα από την παρέλευση του χειμώνα ως την 1η Μαΐου, γίνεται αντιληπτή η δυσκολία έγκαιρου καθαρισμού του αμμώδους τμήματος των παραλιών. Ως εκ τούτου η προμήθεια του συγκεκριμένου μηχανήματος ήταν αναγκαία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.