Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα καθαρισμού δημοτικών και αγροτικών δρόμων από άγρια βλάστηση κατά τον μήνα Οκτώβριο

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα καθαρισμού δημοτικών και αγροτικών δρόμων από άγρια βλάστηση, το οποίο υλοποιεί η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης. Στόχος είναι η εξασφάλιση της ορατότητας για την ασφάλεια των διερχομένων οδηγών και πεζών, η πρόληψη για εκδήλωση πυρκαγιάς, η καθαριότητα και ο εν γένει ευπρεπισμός της πόλης και των οικισμών.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες περιλαμβάνουν καθάρισμα παραπλεύρως των οδών, τάφρων και πρανών των δημοτικών, κατά προτεραιότητα, οδών και αγροτικών δρόμων .
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, κατά το μήνα
ΟΚΤΩΒΡΙΟ, προβλέπονται παρεμβάσεις καθαρισμού στις περιοχές:
1. ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ-ΑΡΧ.ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ
2. ΕΡΦΟΥΣ-ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ-ΡΟΥΠΕΣ-ΚΑΒΟΥΣΙ-ΧΑΡΚΙΑ-ΠΡΑΣΣΕΣ

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και ενδέχεται να μεταβληθεί και να αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση που ανακύψουν έκτακτες ή απρόβλεπτες ανάγκες.

Διευκρινίζεται επίσης ότι στις συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού, δεν περιλαμβάνεται κόψιμο κλαδιών από ιδιωτικές περιουσίες δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα αγρονομική διάταξη (υπ.1 ΦΕΚ 933/Β/19-05-2009), η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί υποχρέωση των ίδιων των ιδιοκτητών.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι έχουν προβεί σε αυθαίρετη τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων και λάστιχων στους προαναφερόμενους κοινόχρηστους χώρους των περιοχών παρέμβασης, να τα απομακρύνουν άμεσα.
Σε διαφορετική περίπτωση, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης, θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία καθαρισμού των δρόμων, χωρίς την υποχρέωση παροχής αποζημίωσης σε θιγόμενους από την απομάκρυνση υλικών που ενδεχομένως χρειάζονταν, εντούτοις δεν απέσυραν από τους κοινόχρηστους χώρους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.