Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα καθαρισμού δημοτικών και αγροτικών δρόμων στην πόλη και οικισμούς

Στις περιοχές Χαμαλεύρι, Πρίνο, Βιράν Επισκοπή, Μαγνησία, Έρφοι, Σκουλούφια, Ρούπες, Πίκρη, Αμνάτο, και Κυριάννα θα υλοποιήσει παρεμβάσεις καθαρισμού δημοτικών και αγροτικών δρόμων από άγρια βλάστηση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο, η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης.
Όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα καθαρισμού στοχεύει στην ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών μέσω της εξασφάλισης της ορατότητας, στην πρόληψη για εκδήλωση πυρκαγιάς, την καθαριότητα και τον εν γένει ευπρεπισμό της πόλης και των
οικισμών.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθάρισμα παράπλευρα από το σώμα των οδών, τάφρων και πρανών των δημοτικών, κατά προτεραιότητα, οδών και αγροτικών δρόμων.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και ενδέχεται να μεταβληθεί και να αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση που ανακύψουν έκτακτες ή απρόβλεπτες ανάγκες.

Διευκρινίζεται επίσης ότι στις συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού, δεν περιλαμβάνεται κόψιμο κλαδιών από ιδιωτικές περιουσίες δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα αγρονομική διάταξη (υπ.1 ΦΕΚ 933/Β/19-05-2009), η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί υποχρέωση των ίδιων των ιδιοκτητών.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι έχουν προβεί σε αυθαίρετη τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων και ελαστικών στους προαναφερόμενους κοινόχρηστους χώρους των περιοχών παρέμβασης, να τα απομακρύνουν άμεσα.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης, θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία καθαρισμού των δρόμων, χωρίς την υποχρέωση παροχής αποζημίωσης σε θιγόμενους από την απομάκρυνση υλικών που ενδεχομένως χρειαζόταν, εντούτοις δεν απέσυραν από τους κοινόχρηστους χώρους

Τα σχόλια είναι κλειστά.