Δράσεις ευαισθητοποίησης ,ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού για το Αλκοόλ από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνης, συμμετέχοντας και φέτος ως συνεργαζόμενος φορέας στο δίκτυο επαγγελματιών
υγείας της 7 ης ΥΠΕ, για την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην θεματική
ενότητα ΄΄Αλκοόλ και Νέοι΄΄, πραγματοποίησε με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της και με
εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιάσεις σε μαθητές Γυμνασίων.
Η δράση υλοποιήθηκε κατά την διάρκεια των θεματικών εβδομάδων, μετά από
πρόσκληση των αντίστοιχων σχολείων στο 1 ο , 3 ο και 4 ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και στο
Γυμνάσιο Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου.
Συνολικά το πρόγραμμα το παρακολούθησαν 460 μαθητές σε 24 τμήματα
Γυμνασίων.
Στόχος του προγράμματος ήταν η ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα που
σχετίζονται με τη χρήση του αλκοόλ και τις βλαβερές επιπτώσεις του, μέσω διαδραστικών
μεθόδων και οπτικοακουστικού υλικού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.