Εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ο προϋπολογισμός 2024

Εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ο προϋπολογισμός 2024

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2024 του Δήμου Ηρακλείου. Υπέρ, η παράταξη της πλειοψηφίας και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Αντιγονη Ανδρεάκη, κατά οι παρατάξεις Καραμαλάκη, Καναβάκη και Δουλουφάκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κατά την εισήγησή του, παρουσίασε στοιχεία του προϋπολογισμού , εξήγησε την φιλοσοφία που τον διέπει πρόβαλε τους στόχους και τις προτεραιότητες για το 2024 και επεσήμανε ότι βασικό στοιχείο ήταν να επέλθει ισορροπία και σταθερότητα στον Δήμο Ηρακλείου, για να εδραιωθεί η αναπτυξιακή προοπτική που προβλέπεται στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής.

Επεσήμανε ότι η νέα Δημοτική Αρχή κλήθηκε άμεσα να αντιμετωπίσει το θέμα της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2024, γεγονός που προϋπόθετε σε σύντομο χρονικό διάστημα την ψήφιση των διαφόρων κατηγοριών των τελών, την κατάρτιση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού 2024, αλλά και την ομαλή απορρόφηση των δύο εταιρειών του Δήμου, ΔΗΚΕΗ και ΔΟΠΑΦΜΑΗ, που καταργήθηκαν με πρόσφατη νομοθεσία στα τέλη του 2023.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι βασικός στόχος ήταν η ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες παραμέτρους που αλληλοεπιδρούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού, επεσήμανε ότι περισσότερες από τις δράσεις που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό αφορούν σε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, προμήθειες, μελέτες και έργα που έχουν δρομολογηθεί και συμβασιοποιηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή κατάφερε να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που ήταν εμφανές από την πρώτη στιγμή, ώστε στο ασφυκτικά χρονικά περιορισμένο περιθώριο – λόγω λειτουργίας χωρίς ψηφισμένο προϋπολογισμό – να καταρτίσει ένα πλάνο, τηρώντας πλήρως τις θεσμικές διαδικασίες.

Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσίασε επίσης τους άξονες των εσόδων του Δήμου, τα βασικά δεδομένα της κατάρτισης του προϋπολογισμού, τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις, κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών που δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία προτίθεται να κινηθεί η Δημοτική Αρχή, όπως είναι οι δαπάνες που αφορούν απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις ιδιοκτητών εκτάσεων με σκοπό την δρομολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου πόλεως, την αναβάθμιση παιδικών χαρών, εργασίες συντήρηση πρασίνου, την προώθηση και ενδυνάμωση του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού, τις κοινωνικές δομές, τα έργα που σχετίζονται και με την επιτυχία της προγραμματικής σύμβασης παραχώρηση των Ενετικών Τειχών από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Δήμο, την ανάπτυξη της υπαίθρου και το τεχνικό πρόγραμμα – με έμφαση σε έργα οδοποιίας με τις νέες προτεραιότητες και την συμμετοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Αναφερόμενος στην ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή που πέτυχε ο Δήμος Ηρακλείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων – ΤΠ&Δ, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επανέλαβε ότι είναι επιτυχία, αλλά η Δημοτική Αρχή δεν πανηγυρίζει , δεδομένου ότι δεν λύνονται συνολικά τα προβλήματα του Δήμου Ηρακλείου με το δάνειο.

Επανέλαβε ότι η προσπάθεια για την οικονομική διόρθωση και τον εξορθολογισμό θα είναι διαρκής και πολύ μεγάλη, ότι αναμένονται προκλήσεις και το 2025, καθώς και ότι η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να κυνηγήσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως έκανε και για το ζήτημα της αποκατάστασης ζημιών στα σχολεία που πέτυχε χρηματοδότηση 1.500.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, υπενθύμισε ότι η Δημοτική Αρχή κινήθηκε θεσμικά και με απόλυτη διαφάνεια, ενημερώνοντας από την πρώτη στιγμή τους Δημότες και τις Δημοτικές Παρατάξεις και εφαρμόζοντας μια συμμετοχική διαδικασία σε όλα τα στάδια.

Τα σχόλια είναι κλειστά.